Krótka refleksja na 2021 rok

Po trudnym roku pandemii spowodowanej przez Covid-19, która doprowadziła do niezliczonych zgonów, kryzysów w związkach, problemów ekonomicznych, które nikogo nie oszczędzały, tak zwana „płynność” czasu przenosi nas w nowy rok 2021 pełen oczekiwań i nadziei. Wszyscy mieliśmy okazję do refleksji nad istotnymi rzeczami w życiu i nadania znaczenia temu, co naprawdę ma znaczenie: tożsamość z samym sobą i z Bogiem, relacje ze społeczeństwem, ubogimi, środowiskiem, zróżnicowaną - nawet kulturową i religijną - naszą przyszłością.

I nie inaczej jest dla nas, Dam i Kawalerów Zakonu Grobu Świętego w Jerozolimie. Nasze zaangażowanie na rzecz Ziemi Świętej, pomimo ogólnego kryzysu, nie zmniejszyło się, a nawet zostało wzmocnione zgodnie z odpowiedzialnością, którą bierzemy sobie do serca i która jest naszym honorem. Chociaż nie mogliśmy odbywać pielgrzymek, spotykać się razem, uczestniczyć i organizować owocnych inicjatyw, nasza praca formacyjna nie zawiodła i istotnie wzmocniła się nasza hojność.

Mamy nowy Statut jako organizacyjny punkt odniesienia; opracowujemy dalszy rozwój naszej duchowości; plany na przyszłość w tworzeniu odpowiednich regulaminów i obrzędów liturgicznych, a także trwające refleksje nad wprowadzeniem młodzieży do Zakonu. Ponadto dokonujemy dokładnej oceny, w jaki sposób zapewnić uczuciową, duchową i zrzeszającą więź kobietom i mężczyznom, którzy mają szczególną wrażliwość na Święty Grób i Ziemię Świętą, nie wspominając o wielu projektach wspierania wspólnot chrześcijańskich w Ziemi Jezusa. Zwracamy również uwagę na sytuację pilnej potrzeby humanitarnej, tak abyśmy włączali się w nią z poczuciem miłości.

Rok 2021 rozpoczyna się zatem od odnowionego zaufania Bogu, doskonale wiedząc, że wszystko jest błogosławieństwem. Przyjmijmy więc tę wizję i rozciągnijmy na wszystkich błogosławieństwo Najwyższego w taki sam sposób, w jaki Mojżesz obdarzył nim Lud Boży:

« Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.»
(Lb 6, 24-26).

Uważam, że jest to najlepsze życzenie, jakie możemy sobie nawzajem przekazać na każdy dzień nowego roku i w tym sensie życzę wszystkim szczęśliwego 2021 roku!

 

Kardynał Fernando Filoni

 

(Styczeń 2021)

Refleksja Wielkiego Mistrza na 2021 rok https://oessh.pl/images/OESSH_Aktualnosci/2021_01/Wielki_Mistrz.jpg EJSekretarz