Kalwaria w Praszce, 23.10.2022

ŚWIĘTO NMP KRÓLOWEJ PALESTYNY - PATRONKI ZAKONU - ORGANIZOWANE PRZEZ WIELKIE MAGISTERIUM 

Korzystając z obecności Delegatów Zakonu na różnych kontynentach, w roku 2018 uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Palestyny

Zaproszenie

na uroczystość Matki Bożej Królowej Palestyny Patronki Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie,

25 października 2020 roku