WŁADZE ZWIERZCHNICTWA

Andrzej dr SZNAJDER Zwierzchnik
Kazimierz  kardynał NYCZ Wielki Przeor

 

 

 

SKŁAD RADY ZWIERZCHNICTWA
(Rada jest organem doradczym Władz)

Andrzej SZNAJDERdr ZWIERZCHNIK, przewodniczący Rady
Paweł SZOPA kanclerz
Przemysław PALONKA skarbnik
Elżbieta JASTRZĘBSKA sekretarz
Krzysztof BĄK, ks. ceremoniarz kościelny
Krzysztof SIUDZIŃSKI  ceremoniarz świecki
Maciej BADORA przewodniczący prowincji wrocławskiej
Andrzej CHOJNACKI  przewodniczący prowincji warszawskiej
Kazimierz FURTAK przewodniczący prowincji krakowskiej
Mirosław SŁOWIKOWSKI przewodniczący prowincji  gdańskiej

 

Władze i Rada Zwierzchnictwa https://oessh.pl/ Super User