Zakon OESSH składa się z około 30 000 kawalerów i dam z czterdziestu krajów zorganizowanych w prawie 60 zwierzchnictwach.

Te struktury peryferyjne składają się z kilku sekcji, które z kolei są podzielone na delegatury . Zwierzchnicy, delegaci magistralni są wspomagani w różnym stopniu przez duchownych, którzy są przeorami.

Duchowemu zaangażowaniu członków towarzyszy ważne wezwanie do wsparcia finansowego Kościoła w Ziemi Świętej , a w szczególności - ale nie tylko - Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy. Wielkim Przeorem Zakonu jest Łaciński Patriarcha Jerozolimy.

Aby koordynować cały Zakon na poziomie uniwersalnym, Wielkiemu Mistrzowi, kardynałowi mianowanemu przez Papieża, towarzyszy Rada Zarządzająca z siedzibą w Rzymie, zwana Wielkim Magisterium . Władza wykonawcza Wielkiego Magisterium składa się z Gubernatora Generalnego, czterech Wicegubernatorów i Kanclerza Zakonu. Gubernator Generalny nadzoruje organizację strukturalną i materialną Zakonu, w szczególności całą działalność społeczną i charytatywną w Ziemi Świętej. Mistrz Ceremonii udziela Wielkiemu Mistrzowi wskazówek i pomocy w duchowym rozwoju Zakonu. W skład Wielkiego Magisterium wchodzą również Asesor i Zwierzchnik Generalny.

 

WŁADZE ZAKONU RYCERSKIEGO
ŚWIĘTEGO GROBU  W JEROZOLIMIE

 

 OESSH kard Filonii

WIELKI MISTRZ 

Jego Eminencja
Kardynał Fernando FILONI

 
 OESSH_Pizzaballa.jpg  

WIELKI PRZEOR 

Jego Błogosławioność
Arcybiskup Pierbattista PIZZABALLA O.F.M.
Łaciński Patriarcha Jerozolimy

 OESSH abp tommaso caputo  

ASESOR

Jego Ekscelencja
Arcybiskup Tommaso CAPUTO

ZWIERZCHNIK GENERALNY
Jego Ekscelencja
Prof. Agostino BORROMEO  E.Col.SSH    (do 25.04.2023 r.)

GUBERNATOR GENERALNY
Jego Ekscelencja
Ambasador Hrabia Leonardo VISCONTI di MODRONE  E.Col.SSH

WICEGUBERNATOR GENERALNY
Jego Ekscelencja
Thomas POGGE  EMCSSH

WICEGUBERNATOR GENERALNY
Jego Ekscelencja
Jean-Pierre Marie de GLUTZ-RUCHTI   EMCSSH

WICEGUBERNATOR GENERALNY
Jego Ekscelencja
dr Paul BARTLEY  EMCSSH

WICEGUBERNATOR GENERALNY
Jego Ekscelencja
Enric MAS   EMCSSH

KANCLERZ
Jego Ekscelencja
Ambasador Alfredo BASTIANELLI  EMCSSH

SKARBNIK
Jego Ekscelencja 
dr Saverio PETRILLO  EMCSSH

CEREMONIARZ
Ksiądz Arcybiskup
Adriano PACCANELLI

 

 

Władze Zakonu OESSH https://oessh.pl/images/demo/content/img-16.jpg Super User