O OESSH

Z wywiadu udzielonego przez Wielkiego Mistrza:

"Zakon Rycerski Świętego Grobu w Jerozolimie jest instytucją, która została ponownie założona przez papieża Piusa IX nieco ponad 170 lat temu; jego celem jest wspieranie Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy i chrześcijan w Ziemi Świętej. Innymi słowy, jest to instytucja, która zaprasza chrześcijan z całego świata do troszczenia się o naszy Kościół-Matkę, zwłaszcza poprzez darowizny finansowe. Na jego czele stoi Wielki Mistrz, którym początkowo był sam papież; dopiero za pontyfikatu Piusa XII, kiedy Zakon zaczął mieć wielu członków, odpowiedzialność została powierzona kardynałowi. 

Zakon ten jest przede wszystkim Zakonem świeckim; wszystko, co związane z organizacją i administracją, jest zarządzane przez członków świeckich, mężczyzn i kobiety - wolontariuszy, nie opłacanych - którzy mają życie rodzinne i są zaangażowani w społeczeństwo poprzez swoją pracę. Jako Wielki Mistrz muszę zatem uważać, aby nigdy nie zastępować sobą tej świeckiej rzeczywistości, ale towarzyszyć jej duchowo. Moja  odpowiedzialność dotyczy oczywiście całej instytucji, którą staram się ożywić, napełniając ją głęboką duchowością zakorzenioną w Ewangelii; a także z pozycji eklezjologicznej, ponieważ Zakon jest żywą rzeczywistością w Kościele".

Autor: Cécile Leca/ lpj.org - Opublikowano: 17 maja 2022

Nasza misja polega na służbie Kościołowi w Ziemi Świętej, Kościołowi Matce. 

Nasza przynależność do Zakonu Świętego Grobu wzywa nas do udzielania wsparcia Łacińskiemu Patriarchatowi Jerozolimy, dyskretnie, ale także z głęboką miłością, nie próbując wybijać się na pierwszy plan: to przecież ma być nasz styl dzialania jako Rycerzy i Dam o szlachetnych duszach.

Powinniśmy ćwiczyć się duchowo w  praktykowaniu prostoty i pokory, aby nasze świadectwo było wiarygodne, a wielu ludzi mogło postrzegać nasz Zakon jako narzędzie dobra, a jego członków, jako tworzących dobro i nadzieję.

Powołanie do bycia chrześcijaninem objawia wobec nas przyjaźń Boga i tworzy przyjaźń pomiędzy nami i między ludźmi: jest to misja zrozumienia, promocji, moralnego i duchowego wzrastania; misja boskiego zbawienia, jak podkreślił Paweł VI w Betlejem. Takie jest obecnie znaczenie naszego zaangażowania jako Rycerzy i Dam.

Misja Zakonu https://oessh.pl/ EJSekretarz