Polityka Prywatności


[Postanowienia ogólne]

Dbając o prywatność i zapewnienie wysokiego standardu ochrony danych osobowych użytkowników www.zakon-oessh.pl, Zakon Rycerski Świętego Grobu w Jerozolimie Zwierzchnictwo w Polsce przy ul. Aleksandry 1 w Krakowie; (dalej zwane: OESSH) przedstawia najważniejsze informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników strony („Użytkownicy”).

Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą gromadzone, a także w inny sposób przetwarzane dane osobowe Użytkowników strony. OESSH zapewnia, że wszelkie działania podejmowane w ramach strony są zgodne z prawem polskim i prawem Unii Europejskiej, a także Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim z dnia 13 marca 2018.

OESSH zaleca i zachęca, aby Użytkownicy zapoznali się z treścią Polityki prywatności.

Polityka prywatności jest dostępna dla Użytkowników w taki sposób, by mogli się z nią zapoznać z łatwością poprzez stronę.

§1

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest OESSH.
OESSH przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, a także na podstawie Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim z dnia 13 marca 2018.
§2

1. OESSH przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących sytuacjach i celach:

W celu realizacji obsługi procesu dokonywania darowizn (wpłat online) – w tym w celu wysyłania podziękowań oraz umieszczenia na liście Darczyńców;
W celu świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez wysyłkę powiadomień o nowych informacjach lub przekazywanie innych treści;
W celu obsługi reklamacji na działanie strony;
W celu prowadzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników;
W celu przyjmowania intencji modlitewnych Użytkowników;
W celu komunikacji z Użytkownikami
– przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się na podstawie zgody Użytkownika.

2.OESSH przetwarza też dane osobowe Użytkowników również w celach:

Archiwalnych;
Dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;

§3

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, może on w dowolnym momencie wycofać zgodę w taki sam sposób, jak ją wyraził.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych mające miejsce przed cofnięciem zgody.
§4

Na stronie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych w postaci plików cookies. Są one stosowane w celu lepszego dostosowania strony do potrzeb Użytkowników oraz zapewnienia dostępu do jej funkcjonalności.

§5
Podanie danych jest dobrowolne.
§6

Strona nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim.
OESSH jest obowiązana również udostępnić dane osobowe na żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Udostępniając dane Użytkowników OESSH dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były właściwie zabezpieczane, w szczególności w sposób przewidziany właściwymi krajowymi i europejskimi przepisami ochrony danych osobowych.
§7

OESSH przetwarza następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko;
Adres e-mail;
Miejscowość;
Numer telefonu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy i dla zrealizowania intencji modlitewnej.
§8

Użytkownik ma prawo do:
Dostępu do danych osobowych oraz do informacji o sposobie i zakresie ich przetwarzania;
Żądania sprostowania danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
Żądania usunięcia danych;
Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Żądania przeniesienia danych osobowych;
Sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych.
Użytkownik powinien zgłosić żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
§9

Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, a po ich zakończeniu – przez czas, w którym Użytkownik może wnieść reklamację dotyczącą wykonania usług.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, OESSH zaprzestaje przetwarzania danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.
§10

OESSH podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia jak najwyższej ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. OESSH stosuje dostępne jemu najlepsze sposoby i procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych z zasadami prywatności.

§11

Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe nie są odpowiednio przetwarzane przez OESSH, jest uprawniony do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa lub Kościelnego Inspektora Ochrony Danych – Kościelny Inspektor Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Z OESSH Użytkownik może się skontaktować drogą telefoniczną drogą mailową poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
OESSH nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności https://oessh.pl/ Super User