Komunikaty Zwierzchnika

Wielki Post 2024

4.11.2023, 7.11.2023, 15.11.2023

 Akcja informacyjna o kolekcie w Wielki Piątek, 7.04.2023 r.

R.I.P.

Prośba Kustosza Ziemi Świętej i Wielkiego Magisterium

 14.03.2023 r.

09.12.2023 r.

 04.03.2023 r.