Informacja porządkowa:

Termin składania dokumentów do Przewodniczących Prowincji upływa z dniem
15 sierpnia br.
Przewodniczący po sprawdzeniu i skierowaniu do ewentualnego uzupełnienia,
przekazują kompletne dokumenty do Kanclerza w terminie do 15 września br.
Po tym terminie żadne dokumenty nie będą rozpatrywane.

Prośbę o wydanie NIHIL OBSTAT  do biskupa diecezjalnego kieruje JE Zwierzchnik.

Informacja dla Kandydatów na 2024 r. https://oessh.pl/ EJSekretarz