Roczne sprawozdanie z działalności Zwierzchnictwa w Polsce (Annual Report 2022) zostało wysłane do Wielkiego Magisterium na ręce Gubernatora Generalnego.
Oto odpowiedź Gubernatora skierowana na adres JE Zwierzchnictwa w Polsce, dr. Andrzeja Sznajdera i przytoczona tutaj w tłumaczeniu za jego zgodą.

Ekscelencjo, Drogi Bracie w Zakonie,


    Dziękuję za przysłanie Raportu Rocznego, który przeczytałem z zainteresowaniem. Dane, które przekazujesz, są satysfakcjonujące. Liczba członków wzrosła, wkład w Wielkie Magisterium jest stały. Cieszę się również, że zaplanowałeś piękną inwestyturę w czerwcu i pielgrzymkę do Ziemi Świętej w sierpniu tego roku.
     Przezwyciężyliśmy trudne czasy pandemii i po długiej przerwie z odnowionym duchem i energią wznawiamy aktywność. Po fazie silnego impulsu dla duchowego komponentu Zakonu przekazanego przez kardynała Wielkiego Mistrza, teraz finalizujemy Regulamin Ogólny, który, jak mam nadzieję, będzie dostępny do lata. Przygotowujemy Konsultę, po raz pierwszy otwartą na obecność Wielkich Przeorów i poświęconą ważnemu tematowi formacji; definiujemy przyszłość naszej siedziby głównej w Palazzo della Rovere środkami, które - miejmy nadzieję - zwiększą zasoby będące do naszej dyspozycji; rozszerzamy obecność Zakonu w Centralnej Ameryce i Afryce; promujemy spotkania sektorowe między podobnymi zwierzchnictwami w celu poprawy dialogu i promowania ekonomii skali (planuję wrześniowe spotkania Zwierzchnictw Środkowej i Wschodniej Europy); staramy się jak najlepiej wykorzystać komunikację do organizacji wydarzeń. Na audiencji udzielonej kardynałowi Wielkiemu Mistrzowi przez Ojca Świętego pod koniec stycznia, wszystkie te wysiłki uzyskały najwyższe uznanie i zachętę. Ale wszystko to nie byłoby możliwe bez konkretnego i ciągłego wsparcia udzielanego przez Zwierzchnictwa i Delegatury Magistralne.
Nadal dostrzegam Twoje działania poprzez okresowe doniesienia Wice Gubernatora Generalnego Jean-Pierre de Glutz Ruchti i cieszę się, że kardynał Wielki Mistrz miał możliwość odwiedzenia Polski w ubiegłym roku.

Oczekując na spotkanie w niedalekiej przyszłości, pozostaję w modlitewnej łączności

Leonardo Visconti di Modrone
Gubernator Generalny

 

List od Gubernatora Generalnego https://oessh.pl/ EJSekretarz