Zrzut ekranu 382

DO WSZYSTKICH

CZCIGODNYCH KAWALERÓW I DAM

ZAKONU RYCERSKIEGO ŚWIĘTEGO GROBU W JEROZOLIMIE

Kustosz Ziemi Świętej wraz z Patriarchą Łacińskim Jerozolimy zwrócili się wspólnie do Wielkiego Magisterium naszego Zakonu z prośbą o finansowe wsparcie trwającej już renowacji posadzki w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie.

To kolejny już – po remoncie edykuły Grobu Bożego – etap działań podejmowanych wspólnie na podstawie porozumienia duchowych przywódców wspólnot chrześcijańskich odpowiedzialnych za Bazylikę Grobu Świętego.

Nasz Wielki Mistrz kard. Fernando Filoni oraz Gubernator Generalny Leonardo Visconti di Modrone uznali, że w tej sprawie zwrócą się do wszystkich zwierzchnictw naszego Zakonu, aby za ich pośrednictwem zaapelować o wsparcie tej sprawy do każdego z Kawalerów i każdej z Dam i hojne ofiarowanie daru finansowego jako dodatku do naszych obowiązkowych corocznych składek.

Przekazują tę prośbę z radością i jednocześnie z nadzieją, że spotka się ona z Waszą życzliwością i chóralną odpowiedzią. Ktokolwiek zechce złożyć taki dobrowolny dar jako wyraz miłości do Grobu Bożego, proszę o uczynienie tego poprzez dokonanie wpłaty na konto naszego Zwierzchnictwa do 30 listopada 2023 r. – z dopiskiem w tytule przelewu „Renowacja posadzki”.

Zebraną w ten sposób kwotę wraz z imienną listą darczyńców przekażemy Wielkiemu Magisterium z początkiem grudnia br.

Do naszych hojnych darów dołączmy modlitwę „o pokój dla Jeruzalem” (Ps. 122,6).

 

 

dr Andrzej Sznajder
Zwierzchnik Zwierzchnictwa w Polsce
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie

Renowacja posadzki w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie https://oessh.pl/ EJSekretarz