ŚWIĘTO NMP KRÓLOWEJ PALESTYNY - PATRONKI ZAKONU - ORGANIZOWANE PRZEZ WIELKIE MAGISTERIUM 

21 października 2020 roku
Święto Najświętszej
Maryi Panny KRÓLOWEJ PALESTYNY

 

Godz. 11:00 Eucharystia, której przewodniczy Wielki Mistrz
Kardynał Fernando Filoni w Bazylice św. Piotra

Na żywo na Facebooku na stronie Wielkiego Magisterium

 

Godz. 18:00 Konferencja Abp. Pierbattisty Pizzaballa,
Administratora apostolskiego Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy
z Palazzo della Rovere w Rzymie

„Ziemia Święta i Bliski Wschód. Aktualne wydarzenia i możliwe perspektywy ”

 

Na żywo na stronie internetowej Wielkiego Magisterium www.oessh.va - w języku angielskim

Na żywo na Facebooku strony Wielkiego Magisterium – w języku włoskim

 

Święto NMP Królowej Palestyny - Wielkie Magisterium https://oessh.pl/images/OESSH_Aktualnosci/2020_10/OESSH_UNMPKP_WMagisterium_d.jpg Super User