NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY ZWIERZCHNICTWA

W dniu 2 kwietnia br. w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich na zaproszenie Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa w Polsce, miało miejsce nadzwyczajne spotkanie Rady Zwierzchnictwa. Celem spotkania było przedstawienie Wielkiemu Przeorowi nowej Rady oraz omówienie zadań wynikających z podziału terytorialnego Zwierzchnictwa na 4 Prowincje: Warszawską, Krakowską, Wrocławską i Gdańską.

Ks. kardynał Nycz, Gospodarz spotkania, na wstępie podkreślił, że Zakon Rycerski Świętego Grobu w Jerozolimie będzie światu stale potrzebny ze swą troską o Grób Pański – w tym celu powinien troszczyć się o teologię Krzyża, co jest kwestią formacji indywidualnej członków jak i całego Zakonu. W nawiązaniu zaś do zastanych problemów w Zwierzchnictwie potrzebne jest ich rozstrzyganie w duchu prawdy, ale bez rozdrapywania ran – przede wszystkim ważna jest jedność.

JE Zwierzchnik, dr Andrzej Sznajder, na wstępie podziękował za zaproszenie i okazaną życzliwość, a następnie przedstawił krótkie podsumowanie dwóch miesięcy, które upłynęły od nominacji na ten zaszczytny urząd. W podsumowaniu przedstawione zostały następujące informacje:

 • Budowanie nowej struktury zwierzchnictwa
 • Podział na prowincje szansą dla zwierzchnictwa poprzez aktywizację ich członków
 • Istniejący dotąd podział na mniejsze grupy jest nadal ważny (np. w obrębie Prowincji Krakowskiej – grupa krakowska, śląska, kielecka i in.)
 • Rozmowy z poprzednikami- zwierzchnikami wniosły wiele rad do kierowania zwierzchnictwem
 • Planowane jest wystąpienie zwierzchnika na KEP w dniu 7.06 br. w celu przekazania księżom biskupom informacji o Zakonie
 • Konieczny jest „przegląd kadr” w zwierzchnictwie pod kątem aktywności i wywiązywania się ze zobowiązań finansowych
 • Planuje się uruchomienie wkrótce strony internetowej zwierzchnictwa.

Kolejnym punktem posiedzenia były wypowiedzi Przewodniczących Prowincji. I tak

 • Prowincja Warszawska – Andrzej Chojnacki przedstawił problem wieku członków mówiąc, że średnia wieku wynosi ponad 70 lat, czyli brak jest młodych członków. Ponadto przekazał, że obecnie działają diecezje: warszawska, lubelska, radomska, łowicka.
 • Prowincja Gdańska – Mirosław Słowikowski przedstawił problem diecezji białostockiej, tzn. trudności zaangażowania się ze strony kapłana, ale świeccy chcą nadal pracować. Planuje spotkanie w Suwałkach i Olsztynie, a także planuje ponowić próbę rekrutacji 6 członków z Koszalina i Szczecina (chociaż przynależą do Pr. Wrocławskiej). Wspólnota Gdańska będzie się spotykać dwa razy w roku na dniu skupienia.

Słysząc o „białych plamach” na terenie prowincji, Wielki przeor obiecał pomoc polegająca na zaanonsowaniu spotkania Przewodniczącego z biskupami w Białymstoku, Olsztynie i Elblągu.

 • Prowincja Wrocławska – Maciej Badora poinformował, że ta prowincja jest duża, ale mało liczna; najsilniej reprezentowany jest Dolny Śląsk. Grupa Wrocławska miała już okazję spotkać się z abp. Józefem Kupnym (członkiem zwierzchnictwa). Z racji swojego zawodu prawniczego przewodniczący podniósł kwestię uporządkowania obiegu dokumentów oraz określenie ogólnych kryteriów przyjęć do Zakonu.

Do tej wypowiedzi nawiązał Wielki Przeor mówiąc, że przy naborze nie może chodzić tylko o finanse, a powinno to być uhonorowanie zasług kościelnych w stosunku do Ziemi Świętej, a także chęć dalszej formacji, pokazania swojej wiary poprzez udział w uroczystościach kościelnych i zakonnych.

 • Z powodu usprawiedliwionej nieobecności przewodniczącego Prowincji Krakowskiej – Kazimierza Furtaka, nie było informacji o niej.

W dalszym ciągu spotkania wypowiadali się :

 • Skarbnik – Przemysław Palonka, który mówił o konieczności założenia pełnej rachunkowości, uporządkowaniu umów dzierżawy, docelowo korzystaniu z banku o większym zasięgu (nie jak dotychczas z banku spółdzielczego)
 • Ceremoniarz kościelny – ks. Krzysztof Bąk podał następujące terminy wydarzeń w zwierzchnictwie w przyszłym roku:

                        - rekolekcje wielkopostne 24-26.02.2023 Jasna Góra

                        - inwestytura 15-17.06.2023  Toruń

Poinformował, że istnieje już od pewnego czasu zwyczaj na Śląsku, że przywiezione z Ziemi Świętej pachnące oleje, w Wielki Czwartek są niesione procesjonalnie przez członka Zakonu. Jest propozycja by ten lokalny zwyczaj stał się powszechnym, tzn. by tak było we wszystkich diecezjach.

JE Zwierzchnik wskazał, że bardzo pilną sprawą jest uregulowanie sytuacji prawnej zwierzchnictwa, tzn. uzyskanie kościelnej osobowości prawnej, by możliwe było zawieranie umów, otrzymywanie donacji czy odpisywanie darowizn od podatków. W tym celu niezbędne są następujące dokumenty:

 • Pełnomocnictwo Zwierzchnika dla prawnika zajmującego się tą sprawą (mec. M. Badory)
 • Prośba od Wielkiego Magisterium o uzyskanie osobowości prawnej
 • Własny regulamin Zwierzchnictwa (nie wystarczy Statut Zakonu)
 • Pismo Wielkiego Przeora
 • Oryginał lub uwierzytelniona kopia Dekretu powołującego Zwierzchnictwo w Polsce

Na zakończenie odbyła się dyskusja, w której zwierzchnik poinformował o chęci przedłużenia umowy z parafią w Miechowie, aby tam można było umieścić archiwum zwierzchnictwa; także by sporządzić dokument zamykający sprawy finansowe związane z Miechowem.

Kolejnymi ważnymi informacjami były:

 • termin składania dokumentów kandydackich, tzn. koniec sierpnia br.,
 • we wrześniu i październiku br. planowany jest cykl spotkań z kandydatami,
 • w terminie 21-23. 10 br. zaplanowano rekolekcje dla kandydatów w Tyńcu.

Na tym zakończono część merytoryczną spotkania, ciąg dalszy rozmów kontynuowano przy stole obiadowym.

Spotkanie było bardzo istotnym elementem pracy zwierzchnictwa, było merytoryczne, inspirujące  i ważne.

Notowała: Elżbieta Jastrzębska, sekretarz

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Zwierzchnictwa https://oessh.pl/ EJSekretarz