Uroczystości Inwestytury trwały w dniach 9-11 czerwca 2011 r. W pierwszym dniu, tj. w czwartek 9 czerwca kandydaci do Zakonu spotkali się w Centrum Ekumenicznym Sióstr Brygidek w Gdańsku Oliwie z władzami Zakonu naszego kraju. Następnie uczestniczyli we Mszy św. w Archikatedrze Oliwskiej pod wezwaniem Trójcy Świętej, a także w przygotowaniu do ceremonii Inwestytury.
W piątek 10 czerwca, w godzinach porannych członkowie Zakonu spotkali się w sali hotelu Posejdon za Zwierzchnikiem OESSH w Polsce, JE Karolem Bolesławem Szlenkierem i członkami Rady Zwierzchnictwa. O godz.13 udali się autokarami do Gdańska, skąd od Długiej Bramy przeszli w procesji idąc Długim Targiem do Bazyliki Mariackiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, by wziąć udział w obrzędzie Czuwania. Mszę św. odprawil i przewodniczył obrzędowi Czuwania JE ks. bp Andrzej Dziuba z Łowicza.
W wigilię Zesłania Ducha Świętego w Archikatedrze w Gdańsku Oliwie odbyła się 16. Inwestytura Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu OESSH, w czasie której w poczet Zakonu przyjęto 20 nowych jego członków. Mszy św. z obrzędem Inwestytury przewodniczyl Wielki Przeor Polskiego Zwierzchnictwa OESSH, ks. kard. Józef Glemp, prymas senior Polski. Mszę św. koncelebrowalo kilkudziesięciu kapłanów. Zgromadzonych powitał Ordynariusz, metropolita gdański, JE ks. abp Sławoj Leszek Głódź C*SSH. Nowych czlonków Zakonu pasował Wielki Przeor, ks. kard. Józef Glemp w obecnośc abp. Giuseppe de Andrea, Asesora Wielkiego Magisterium, pełniącego obecnie obowiązki Wielkiego Mistrza Zakonu. W uroczystości wzięli udział konfratrzy z Anglii, Szwajcarii i Niemiec.
Na zakończenie uroczystości podczas wspólnego posiłku w hotelu Posejdon, Zwierzchnik JE - Karol B. Szlenkier C*SSH, wyróżnił za szczególne zasługi dla Zwierzchnictwa w Polsce niektórych członków Zakonu - Orderem Glorii I, II i III klasy. Order I klasy otrzymał abp Giuseppe de Andrea, bp Andrzej Dziuba i prof. Gabriel Turowski. Orderem Glorii II klasy został wyróżniony ks. Jerzy Bielecki, a orderem III klasy - kawalerowie: Jan Włudarczyk, Józef Dąbrowski, Marek Waśkiewicz oraz dama Lidia Dudkiewicz.

Do Zakonu zostałi przyjęci:

w randze Komandora z Gwiazdą - ks. bp Antoni pacyfik Dydycz, OFMCap, z Drohiczyna;

w randze Kawalera - ks. prałat Marek Rumiński, ks. dr Jerzy Misiurek, ks. Wacław Kozicki, ks. Krzysztof Czaja, Sławomir Adamiec, Andrzej Marek Chojnacki, Stanisław Dyrda, Grzegorz Garbas, Janusz Kąpiński, Mirosław Lademann, Zbigniew Świt, Ireneusz Wilk, Zbigniew Wysocki, Stanisław Zajączkowski;

w randze Damy - Danuta Dyrda, Dorora Garbas, Teresa Kąpińska, Halina Stolarczyk-Biskupek, Maria Tietze.

/GT/ 

Gd1
Gd2

 

Inwestytura 2011 https://oessh.pl/ EJSekretarz