INFORMACJA  DLA  KANDYDATÓW  I  ICH  WPROWADZAJĄCYCH

Obecnie obowiązuje inny tryb przy rekomendowaniu Kandydatów do naszego Zwierzchnictwa.
Opracowano nowe formularze zgłoszeń a także zmienili się adresaci tychże rekomendacji i wniosków
(już nie sekretarz), 
o nihil obstat do biskupa miejsca występuje Zwierzchnik.
Uprzejmie prosimy Osoby zainteresowane o kontakt z Przewodniczącymi Prowincji
w celu uzyskania szczegółówych informacji.

Elżbieta Jastrzębska
sekretarz Zwierzchnictwa

WAŻNE ! https://oessh.pl/ EJSekretarz