Tradycyjna procesja  Eucharystyczna po Mszy św. na wzgórzu wawelskim przeszła z Wawelu na Rynek Główny w Krakowie. Tegoroczna tematyka podjęta przy polowych ołtarzach na ulicach Starego Miasta to  "WIERNOŚĆ".

 – Bóg jest wierny we wszystkich sprawach i jest wierny na zawsze – mówił bp Jan Zając podczas Mszy św. na wzgórzu wawelskim.

Nawiązując do karmienia Izraelitów manną na pustyni, biskup zaznaczył, że Eucharystia jest misterium ukazującym wierność Boga, który nie zawodzi i zawsze pamięta o swoim ludzie. Wskazał, że w nauczaniu św. Pawła Eucharystia jawi się jako prosta i oczywista konsekwencja krzyża – śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

Przy pierwszym ołtarzu bp Robert Chrząszcz mówił:

– Trzeba nam uświadamiać sobie, że nasz kontakt z Chrystusem powinien przyjąć wymiar relacji międzyosobowej, opartej na prawdziwej miłości z naszej strony. Ona doprowadzi nas także do prawdziwej wierności, bo miłość nie pozwoli nam nigdy zrobić czegoś, co rani drugą osobę.

Stwierdził, że wierność Boga jest pewna, ale wierność człowieka jest często wystawiana na próbę. – Jak jest z naszą pamięcią o Bogu i przymierzu jakie między nami jest? – pytał biskup. Zauważył, że zebrani powracają do tematu wierności, by zapytać samych siebie czy o czymś i o kimś ważnym nie zapomnieli.

Czy ja w mojej wolności pragnę mówić Bogu „tak”? Czy chcę być wierny Chrystusowi i czy moją miłość do Niego wciąż pragnę odnawiać? – pytał.

Przy drugim ołtarzu bp Damian Muskus mówił:

– Tym, co może wzmocnić Kościół na pustkowiu jest przyznanie się do głodu, do słabości, do błędów. Tym, co może wzmocnić Kościół na pustkowiu jest pragnienie Chleba niebieskiego i wierność nauce Jezusa – Ewangelii.

Zaznaczył także, że Jezusowi wystarczy nasze zaufanie i nasze skromne zasoby, niewielkie jak siedem chlebów i kilka rybek. – On to „niewiele” tak pomnoży, żebyśmy jako Kościół nabrali nowych sił, by z mocą głosić Dobrą Nowinę utrudzonemu światu.

Przy trzecim ołtarzu bp Janusz Mastalski mówił:

- Weźmy odpowiedzialność za współczesny Kościół. Jest nas tak wielu. Kochajmy go, bo „do kogóż pójdziemy”.

Wierność powołaniu jest także bardzo ważna, gdy przychodzi cierpienie. W chwilach próby należy pytać nie „jak?”, ale „dlaczego?”. Wierność Bogu w cierpieniu to trwanie mimo i zaufanie do końca. Benedykt XVI mówił, że prawdziwy Bóg, objawiający się w Jezusie jest po stronie cierpiących.

Wierność powołaniu to również dawanie siebie innym, dyspozycyjność i ofiarność. 

Przy czwartym ołtarzu abp Marek Jędraszewski mówił:

– Nie ma innej drogi dla Polski, jak jej wierność nauczaniu Kościoła, jak budowanie ciągle na nowo naszej ojczyzny na fundamentach chrześcijańskiej tradycji i na chrześcijańskich wartościach.

Abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że wierność wobec ludzi Bóg objawił zsyłając na świat Swojego Syna.

W swoim rozważaniu arcybiskup podjął hasło „Wierni Kościołowi”. Zaznaczył, że Kościół to wspólnota wiernych zbudowana na fundamencie Apostołów, gdzie kamieniem węgielnym jest Chrystus.

Podkreślił, że „wierność Kościołowi” to także „wierność jego przesłaniu o człowieku”. Dodał, że Kościół zobowiązany jest do głoszenia prawdy o człowieku, który w swojej istocie jest homo religiosus – istotą religijną, która tęskni – choć czasem nieświadomie – do prawdziwego Boga. 

– Trzeba wrócić do Chrystusa, który do końca nas umiłował. Trzeba wracać do Jego błogosławionej obecności, która dzisiaj w uroczystość Bożego Ciała staje się tak bardzo widoczna na ulicach, placach i ścieżkach całej naszej ojczyzny. Nie ma innej drogi dla Polski, jak jej wierność nauczaniu Kościoła, jak budowanie ciągle na nowo naszej ojczyzny na fundamentach chrześcijańskiej tradycji i na chrześcijańskich wartościach – zaapelował abp Marek Jędraszewski.

/na podstawie Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej/

W procesji uczestniczyło 9 Kawalerów  i 4 Damy.

Po procesji na zaproszenie pp. Noworolskich - Kawalera i Damy - uczestnicy procesji spotkali się na chwilę braterskiej rozmowy przy chłodzących napojach.

 

My na Wawelu My na Wawelu 2
I ołtarz II ołtarz
III ołtarz IV ołtarz
   

 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA https://oessh.pl/ EJSekretarz