Jak co roku w ostatnią niedzielę maja odbyła się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej.
W tym roku Mszy św. na kalwarii piekarskiej przewodniczył i wygłosił homilię kard. Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski i Wielki Przeor polskiego zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie. W pielgrzymce uczestniczyli również przedstawiciele Zakonu wraz ze zwierzchnikiem Andrzejem Sznajderem.

Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej jest dla Ślązaków tym, czym Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej dla całego narodu polskiego. Co roku, w ostatnią niedziele maja do Piekar Śląskich pielgrzymują mężowie i młodzieńcy, a w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia kobiety i panny. W okresie Polski Rzeczypospolitej Ludowej, kiedy religia była rugowana z życia publicznego i prywatnego obywateli, a społeczeństwo poddawane silnej laicyzacji, piekarskie pielgrzymki miały szczególne znaczenie dla pielęgnowania wiary i pobożności robotniczego Śląska, i nie tylko Śląska, oraz katolicyzmu społecznego. Charakter tego sanktuarium doskonale oddaje tytuł „Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej”, którym w 1983 r. obdarzono Panią Piekarską.
 
 ​
Procesja z Przed Obrazem z
Dar ołtarza z Dar oltarza 2 z
 Wspólne 2
Pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich https://oessh.pl/images/Pielgrzymka_do_Piekar.jpg EJSekretarz