Spotkanie kapłanów ze Zwierzchnikiem

19 listopada 2022 roku na zaproszenie JE Zwierzchnika na robocze  spotkanie rpzybyło 15 kapłanów – członków Zwierzchnictwa w Polsce. Spotkanie rozpoczęło się o  godz. 11  Mszą św. koncelebrowaną w parafii Ofiarowania Pańskiego w Warszawie. Następnie w części roboczej JE Zwierzchnik przedstawił swoją wizję obecności kapłanów w Zwierzchnictwie, wizje opartą  na Okólniku Kanclerza Wielkiego Magisterium Alfredo Bastianelii,  N.125/2019 z 23.01.2019 r., skierowanym do wszystkich Zwierzchników i Delegatów Magistralnych.

Tezy wystąpienia JE Zwierzchnika:

- spotkania z kapłanami winny być stałym elementem pracy Zwierzchnictwa – 1 raz /rok

- formy obecności kapłanów w Zwierzchnictwie to: FORMACJA i AKCJA, które powinny się przyczynić do uwidocznienia Zakonu w Kościele w Polsce

- rola kapłanów to wspieranie zwierzchnika

- kapłani powinni dbać o organizowanie spotkań w małych grupach w swoich rejonach; tematyka tych spotkań winna być związana z naszym Zakonemi być prowadzona jednolicie w całym Zwierzchnictwie

- prośba o podjęcie stałej modlitwy za zmarłych członków zwierzchnictwa.

Po wystąpieniu JE Zwierzchnika wywiązała się ożywiona dyskusja, która zaowocuje konkretnymi ustaleniami.

 

/ej/

Spotkanie z kapłanami https://oessh.pl/images/Spotkanie_kapłanow.jpg EJSekretarz