SYTUACJA W STREFIE GAZY

Sytuacja w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Izraelu jest nadal niezwykle tragiczna. Kardynał Fernando Filoni, Wielki Mistrz Zakonu Grobu Świętego, oraz Gubernator Generalny, ambasador Leonardo Visconti di Modrone, rozmawiali o tym również z watykańskim sekretarzem stanu, kardynałem Pietro Parolinem, podczas audiencji udzielonej im w sobotę 20 stycznia.

Po niedawnym powrocie z pielgrzymki na rzecz pokoju w Ziemi Świętej (28 grudnia 2023 r. - 3 stycznia 2024 r.), podczas której przekazali patriarsze Jerozolimy i Wielkiemu Przeorowi Zakonu, kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi, darowiznę w wysokości około 1 miliona USD (zebraną dzięki dobrowolnym darowiznom od rycerzy i dam Zakonu na całym świecie, którzy chcieli być blisko i wspierać ogromne potrzeby humanitarne ludności dotkniętej konfliktem), mogli podzielić się swoimi wrażeniami i opowiedzieć o swoich doświadczeniach.

W chwili obecnej, przez ponad 100 dni, 600 osób znalazło schronienie w kompleksie Kościoła Katolickiego Świętej Rodziny w Gazie i potrzebuje żywności, wody, lekarstw i odzieży, a kolejnych 200 chrześcijan w kompleksie Greckiego Kościoła Prawosławnego. Łaciński Patriarchat Jerozolimy dołożył wszelkich starań, aby zaspokoić ich potrzeby. Jednak na tym etapie konfliktu nie jest możliwe uzyskanie dostępu do Strefy Gazy ani zaoferowanie większego wsparcia.

Zamiast tego możliwe jest zapewnienie pomocy na pozostałych terytoriach palestyńskich, gdzie sytuacja, choć nie tak tragiczna jak w Gazie, jest nadal niezwykle złożona, nawet jeśli prasa mówi o tym mniej. Ostatnie dane ONZ mówią o ponad 300 zabitych Palestyńczykach, ponad 4000 rannych i 1200 osobach, które musiały opuścić swoje domy. Ale oprócz tego, całkowity upadek sektora turystycznego (pomyślmy głównie o chrześcijańskich rodzinach zatrudnionych w tym sektorze w Betlejem), a także cofnięcie pozwoleń dla wielu Palestyńczyków na pracę w Izraelu i przerwanie transferu podatków z Izraela do Autonomii Palestyńskiej rzuca lokalną gospodarkę na kolana, powodując niebezpieczny wzrost stopy bezrobocia i ogromne trudności ekonomiczne dla rodzin.

Poprzez pracę Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy, Zakon pomaga przetrwać uchodźcom w parafii w Gazie oraz w licznych sytuacjach humanitarnych na Zachodnim Brzegu. Pomoc humanitarna, w zależności od różnych potrzeb, składa się z bonów żywnościowych, wkładów finansowych na media lub opłaty szkolne, zakup leków i pokrycie kosztów leczenia. Ponieważ wiele osób straciło pracę, celem na Zachodnim Brzegu jest praca nad bardziej zrównoważonymi rozwiązaniami poprzez wspieranie rozwoju małych firm lub inicjatyw oraz, ogólnie rzecz biorąc, pomoc miejscowej ludności w znalezieniu sposobów na generowanie dochodów.

Wojna jest tragiczna tam, gdzie dochodzi do konfliktu, życie jest zagrożone, a ludzie umierają. Są też miejsca, które cierpią z powodu skutków ubocznych, gdzie bomby nie spadają, ale gdzie mimo to dochodzi do zniszczeń: konsekwencje tego konfliktu mają głęboki wpływ na Palestynę i Izrael, a teraz to, co jest możliwe i konieczne, to zapewnienie wsparcia ekonomicznego i psychologicznego tak wielu osobom, które są w potrzebie i nie są już w stanie utrzymać siebie i swoich rodzin. Bardziej konkretne plany dla Gazy będą musiały poczekać do końca wojny, ale jest tak wiele do zrobienia już teraz na Zachodnim Brzegu, w Palestynie i Izraelu, a dzięki datkom wysyłanym przez zwierzchnictwa Zakonu Grobu Świętego, owocu indywidualnej i spontanicznej hojności tak wielu naszych rycerzy i dam, możliwe jest dalsze wspieranie Patriarchatu Łacińskiego w jego działaniach humanitarnych.

Komunikat Wielkiego Magisterium https://oessh.pl/images/Gaza_3.jpg EJSekretarz