Kardynał Wielki Mistrz przybył 28.12.2023 do Ziemi Świętej powitany na lotnisku w Tel Awiwie przez nuncjusza Apostolskiego Mons. Adolfo Tito Yllana i księdza z Gazy, ojca Gabriele Romanelli. Po krótkim spotkaniu z ambasadorem Włoch Sergio Barbanti, który podróżował tym samym samolotem, kardynał Filoni udał się do Jerozolimy, gdzie wieczorem spotka się z patriarchą kardynałem Pizzaballą. Wielkiemu Mistrzowi towarzyszą Gubernator Generalny Zakonu ambasador Leonardo Visconti di Modrone oraz szef ds. komunikacji François Vayne.

Obraz11

W pierwszym dniu wizyty w Jerozolimie Gubernator Generalny, ambasador Leonardo Visconti di Modrone, odbył spotkanie w siedzibie łacińskiego patriarchatu Jerozolimy z dyrektorem wykonawczym Sami El-Yousefem i szefami głównych departamentów LPJ: Dima Khoury, dyrektorem Departamentu Usług Społecznych, George Akroush, dyrektorem Departamentu Projektów, Adeeb Ibrahim, dyrektorem Departamentu Inżynierii i dyrektorem Departamentu Finansowego, Jack Amer. Podczas dyskusji szczegółowo zbadano obecne problemy i przyszłe perspektywy dla każdego sektora.

W szczególności, po ogólnym wprowadzeniu przez Pana Sami El-Yousefa, Dima Khoury poinformował Gubernatora Generalnego o stanie Funduszu Humanitarnego; George Akroush informował o zarządzaniu patriarchatem w odniesieniu do obecnych sytuacji kryzysowych; Adeeb Ibrahim przedstawił stan obecnych projektów, podczas gdy Jack Amer dostarczył informacje o stanie finansów i zarządzaniu szkołami LPJ.

Następnie Gubernator Generalny przedstawił wyniki nadzwyczajnej zbiórki pieniędzy, która powstała w wyniku wydarzeń wojny w Gazie, i przekazał Patriarchatowi Łacińskiemu kwotę 800 000 euro, zebraną spontanicznie, oprócz zwykłych składek, od Zwierzchnictw i Delegatur Magistralnych Zakonu uzupełnioną darowizną z Wielkiego Magisterium.Obraz lpj

Kardynał Wielki Mistrz wraz z Gubernatorem Generalnym spotkał się w wieczorem w dniu  swojego przybycia do Ziemi Świętej z kardynałem Pizzaballą, łacińskim patriarchą Jerozolimy. Przedstawiając się jako Pielgrzym Pokoju, Wielki Mistrz został rzecznikiem wszystkich członków Zakonu Rycerskiego Grobu Świętego, aby okazać spontaniczną solidarność z Kościołem-Matką w Jerozolimie.Obraz lpj2

(29.12) Po chwili medytacji w Grobie Świętym kardynał Fernando Filoni, Wielki Mistrz, dzień po przybyciu do Ziemi Świętej, spotkał się rano z biskupami i kapłanami Patriarchatu łacińskiego, w obecności kardynała Pierbattisty Pizzaballi. Duchowni diecezji jerozolimskiej podziękowali Wielkim Mistrzowi za to, co nazwał odważną wizytą w środku wojny, która z pewnością otworzy drogę do nowych pielgrzymek Rycerzy i Dam. Księża omówili różne tematy z Wielkim Mistrzem, a także z Gubernatorem Generalnym i kierownikiem ds. komunikacji. Z tych rozmów wypłynęła ogromna wdzięczność Kościoła- Matki w Jerozolimie, który w tym momencie wielkich trudności związanych z trwającym konfliktem może liczyć na wsparcie moralne i materialne Kościoła powszechnego poprzez solidarność Zakonu.

Obraz HS1

Rano (30.12) kardynał Fernando Filoni odprawił Mszę św. w edykule Grobu Świętego, powierzając Zmartwychwstałemu Chrystusowi pokój w Ziemi Świętej, a także specjalne intencje Rycerzy i Dam z całego świata. Modlił się również za wszystkich zmarłych członków Zakonu, którzy pomogli wesprzeć Kościół-Matkę w Jerozolimie. W swojej homilii, w świetle dziennych czytań, Wielki Mistrz przypomniał, że tydzień po Swoim narodzinach, Pan został przedstawiony w świątyni Jerozolimskiej zgodnie z prawem Mojżesza, w odniesieniu do którego podjął się misji zakończenia Bożego objawienia. Kardynał podziękował Zmartwychwstałemu Panu za towarzyszenie nam w podróży przez historię i w naszym indywidualnym życiu, błagając Go, by zwrócił dar swojego pokoju Ziemi Świętej.

Obraz HS2

Popołudniu 30.12delegacja Zakonu odwiedziła kilka rodzin chrześcijańskich wspieranych przez Patriarchat, mieszkających w Starym Mieście w Jerozolimie. Kardynał Fernando Filoni, Wielki Mistrz, wysłuchał członków tych rodzin, którzy borykają się z poważnymi problemami społecznymi związanymi w szczególności z brakiem pracy. Modlił się także z nimi o pokój w Ziemi Świętej. Wielu rodzinom takim jak te pomagają darowizny Rycerzy i Dam, umożliwiając wspólnocie chrześcijańskiej pozostawanie w ziemi, w której Chrystus oddał swoje życie za ludzkość.

Obraz Jer 1

Kontynuując swoją duchową i solidarną podróż, mała delegacja Zakonu była dziś w Taybeh w Palestynie, odwiedzając wspólnotę parafialną i dom opieki zależny od łacińskiego patriarchatu. Ta wioska, kiedyś nazywała się Efraim, obecnie całkowicie zamieszkała przez palestyńskich chrześcijan, była schronieniem dla Jezusa i jego apostołów tuż po wskrzeszeniu Łazarza (Jan 11, 45-56). Św. Karol de Foucauld zatrzymał się tam, próbując wykorzystać Ewangelię w praktyce. Wielu Rycerzy i Dam Zakonu odwiedza Taybeh podczas pielgrzymek do Ziemi Świętej. Kardynał Fernando Filoni, wybierając przystanek w Taybeh, chciał udzielić wsparcia lokalnej ludności chrześcijańskiej, aby mogli dalej żyć na swojej ziemi pomimo niekorzystnego kontekstu politycznego i społecznego. Obecność Wielkiego Mistrza i Gubernatora Generalnego Visconti di Modrone, którzy wspierają Kościół Katolicki w Ziemi Świętej, jest również zwiastunem powrotu pielgrzymów.

Obraz tb

Wieczorem 30.12 w Jerozolimie delegacja Zakonu została powitana w opactwie Benedyktynów przez ojca Nikodemusa Schnabel, opata tego klasztoru, który modli się w intencjach wielu ludzi i pracuje w służbie dialogu między wierzącymi trzech wielkich religiach monoteistycznych. Po nieszporach czas posiłku pozwolił na wymianę między mnichami a kardynałem Filonim, zwłaszcza na temat obecnych trudności związanych z narastaniem pewnego ekstremizmu religijnego. Delegacja modliła się kompletą ze wspólnotą benedyktynów w pobliżu miejsca, gdzie Maryja Dziewica zasnęła, zgodnie z tradycją, otoczona przez apostołów. Powierzyli Matce Bożej prośbę o powrót pokoju w Ziemi Świętej.

Obraz jer 2    Obraz jer 3

W ostatni dzień roku, 31.12.2023  delegacja Zakonu udała się do Beit Sahour, wioski niedaleko Betlejem w Palestynie, na uroczystość niedzieli Świętej Rodziny. Podobno ta wioska została zbudowana, tam gdzie aniołowie powiadomili pasterzy przez aniołów o narodzinach Chrystusa. Wielki Mistrz przewodniczył Eucharystii w kościele parafialnym wraz z kardynałem Pierbattistą Pizzaballą. Kardynał Fernando Filoni podkreślił w homilii temat pielgrzymowania, pokazując, jak Bóg pielgrzymował wśród nas wcielając się w rodzinę, dając nam przykład uczynienia naszego życia spotkaniem miłości z innymi, każdej rasy i kultury. Po Mszy Świętej delegacja spotkała się z lokalną społecznością katolicką, przede wszystkim z radą parafialną.

Obraz bs

Po południu w Bazylice Narodzenia w Betlejem - cichej i pustej z powodu braku pielgrzymów - została zorganizowana modlitwa o pokój, a następnie wizyta w centrum Effata, zamierzonym przez papieża Pawła VI, gdzie leczone są głuchonieme dzieci z całej Palestyny. Po powrocie do Jerozolimy delegacja Zakonu uczestniczyła w Te Deum w parafii łacińskiej Świętego Miasta, prowadzonej przez franciszkanów, przed obiadem noworocznym, na zaproszenie Patriarchatu Łacińskiego.

Obraz1 bet

Obraz 3 bet

01.01.2024 kardynał Fernando Filoni, Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu, odprawił mszę św. w konkatedrze pod przewodnictwem Patriarchy Pizzaballi, w obecności wielu wiernych, którzy przybyli powierzyć nowy rok Matce Bożej w dniu Jej liturgicznego święta. Pod koniec uroczystości kardynał Filoni wygłosił podziękowanie za przyjęcie delegacji Zakonu w tych dniach, a następnie przeczytał modlitwę o pokój skierowaną do Matki Bożej Palestyńskiej i napisaną przez niego. Wszyscy uczestnicy, którym rozdano tekst tej modlitwy, przyłączyli się do tej inwokacji. Następnie goście zaproszeni przez łaciński Patriarchat Jerozolimy udali się na posiłek, podczas którego Gubernator Generalny, ambasador Leonardo Visconti di Modrone, rozmawiał z obecnymi dyplomatami o sytuacji w Ziemi Świętej, uświadamiając ich o stałym działaniu Zakonu w służbie edukacji pokojowej, zwłaszcza poprzez hojnie wspieraną przez Rycerzy i Damy sieć szkół patriarchatu.

Obraz jer 4Obraz jer 6

W szóstym dniu pielgrzymki delegacja Zakonu pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza chciała przejść śladami Chrystusa po obecnie opuszczonych ulicach Jerozolimy, szczególnie wzdłuż Via Dolorosa, medytując przy każdej stacji Drogi Krzyżowej. „Dziś Golgota jest w Gazie”, wykrzyknęła napotkana kobieta, błagając członków Zakonu i ich przyjaciół o modlitwę i działania na rzecz pokoju w Ziemi Świętej. 

Obraz jer 7Obrazjer 9

Po południu delegacja uczestniczyła w procesji zorganizowanej przez braci franciszkanów w Bazylice Grobu Świętego, w miejscu pasji, śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela. Pokornie, wśród nielicznych obecnych pielgrzymów – ze świecą w ręku - kardynał Fernando Filoni stanął u podnóża Kalwarii, blisko kamienia namaszczenia Ciała Ukrzyżowanego, przed Pustym Grobem, gdzie Maria Magdalena spotkała Zmartwychwstałego w poranek Wielkanocny. 

Obrazjer 11

W ostatni dzień tej pielgrzymki dla pokoju, Wielki Mistrz odprawił mszę o 6:30 na Golgocie, w intencjach wszystkich członków Zakonu, którzy zostali zaproszeni do zjednoczenia się z nim duchowo, ponieważ pokój wymaga nawrócenia każdego.

Obraz jer 13

 

Pielgrzymka delegacji Wielkiego Magisterium do Ziemi Świętej https://oessh.pl/ EJSekretarz