Z pola minowego do miejsca modlitwy”: celebracja Chrztu Jezusa powraca do kościoła franciszkańskiego nad rzeką Jordan

W niedzielę 10 stycznia 2021 r., po 54 latach i 3 dniach, franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej ponownie odprawili Mszę św. w kościele św. Jana Chrzciciela w Qasr Al-Yahud, nad brzegiem Jordanu, w chrześcijańskim miejscu, w którym upamiętnia się chrzest Jezusa.

Liturgię rozpoczęła procesja franciszkanów, którzy z greckiego prawosławnego klasztoru św. Jana przybyli na ziemię franciszkanów niedaleko brzegu rzeki, gdzie odprawiano Mszę świętą. Przed celebracją Eucharystii proboszcz parafii w Jerychu, o. Mario Hadchity ofm, powitał braci i Kustosza Ziemi Świętej, o. Franciszka Pattona ofm. „Cieszymy się, że w tym szczególnym dniu Kustodia Ziemi Świętej, z pomocą Boga, po ponad pół wieku powróciła do łacińskiego kościoła św. Jana Chrzciciela” - powiedział ks. Mario. „Niech będzie miejscem, w którym wszyscy, którzy tu wejdą, spotkają się z łaską Bożą”. Po ucałowaniu krzyża i okadzeniu, Kustosz dokonał uroczystego wejścia, osobiście otwierając bramy tego miejsca, które było zamknięte od ponad pięćdziesięciu lat.

W uroczystości, której przewodniczył Kustosz Ziemi Świętej, uczestniczył nuncjusz apostolski w Izraelu i na Cyprze oraz delegat apostolski w Jerozolimie i Palestynie, ks. Leopoldo Girelli, konsul generalny Włoch Giuseppe Fedele, wicekonsul Hiszpanii Paloma Serra oraz przedstawiciele izraelskich władz wojskowych. Ze względu na przepisy dotyczące koronawirusa obecnych było około pięćdziesiąt osób, podzielonych na dziesięcioosobowe grupy  oddalone od siebie.

„Był 7 stycznia 1967 r., kiedy dwaj księża po raz ostatni odprawili w tym sanktuarium Mszę św. i podpisali rejestr Mszy. Ojcu Siergiejowi udało się ją odzyskać 9 sierpnia 2018 r., po wejściu  do klasztoru tuż po rozminowaniu terenu - powiedział o. Patton w swojej homilii.

„Byli to angielski ksiądz Don Robert Carson i ksiądz z Nigerii Don Silao Umah. Dzisiaj, po 54 latach i 3 dniach, możemy powiedzieć, że na początku 55. roku od zamknięcia tego rejestru, pod koniec tej celebracji Eucharystii,  ponownie otworzymy ten sam rejestr, przewrócimy stronę i na nowej stronie będziemy mogli wpisać dzisiejszą datę 10 stycznia 2021 roku i podpiszemy się własnymi imionami, aby zaświadczyć, że to miejsce, które zostało przekształcone w pole bitwy, pole minowe, jest znów polem pokoju, polem modlitwy ”.

Teren, odwiedzany już od 1641 r. w celu corocznej pielgrzymki, został zakupiony przez Kustodię w 1632 r., ale dopiero w 1956 r. wybudowano tam kaplicę pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, powierzoną braciom z klasztoru w Jerychu. W 1967 roku, kiedy wybuchła wojna między Izraelem a Jordanią, która dotknęła ten obszar bardzo dotkliwie, przekształcając go w pole minowe o powierzchni pięćdziesięciu pięciu hektarów, franciszkanie zostali zmuszeni do pospiesznej ucieczki  z klasztoru, w pośpiechu opuszczając to miejsce. Trzydzieści trzy lata później, w 2000 roku,  z okazji wizyty papieża Jana Pawła II w Ziemi Świętej otwarto tutaj wjazd.

W 2011 roku władze Izraela udostępniły miejsce pielgrzymom, ale dopiero w 2018 roku Halo Trust skoncentrowało swoje zainteresowanie na tym obszarze, rozpoczynając rozminowywanie w marcu tego samego roku i całkowicie usuwając miny pod koniec października 2018 roku.

W październiku 2020 roku zostały zwrócone klucze i można było przystąpić do sprzątania i renowacji tego miejsca, aby w przyszłości udostępnić je pielgrzymom. „Podjęto pilną pracę, aby miejsce nadawało się na dzisiejsze obchody Chrztu” - skomentował Leonardo Di Marco, dyrektor Biura Technicznego Kustodii. „Dążymy do ponownego otwarcia się na pielgrzymów, którzy będą mogli znaleźć miejsca do odpoczynku i medytacji w kąciku modlitewnym, który powstanie wokół centralnego kościoła położonego w ogrodzie palmowym. Doświadczenie pielgrzymów będzie kontynuowane podczas zejścia do rzeki Jordan przy drodze za kościołem św. Jana, która prowadzi do ołtarza nad brzegiem Jordanu, który jest również własnością Kustodii. ”

Na zakończenie celebracji Eucharystii, przed podpisaniem księgi celebracji, Kustosz Ziemi Świętej podziękował obecnym władzom oraz ekipie Biura Technicznego, które zaangażowały się w odbudowę tego miejsca. „W szczególności chciałbym podziękować Prezydentowi Rivlinowi, który zdecydowanie opowiadał się za przywróceniem tych świętych miejsc Kościołom” - powiedział Kustosz o. Patton. „Na wielu spotkaniach zawsze mówił o swoim śnie, że dwa brzegi Jordanu będą pokojowe i że dzięki temu świętemu miejscu będzie możliwa współpraca między Izraelem, Autonomią Palestyńską i Królestwem Jordanii. Dlatego Prezydent od lat czyni wiele starań, aby to miejsce ponownie stało się miejscem modlitwy i miejscem przyjmowania pielgrzymów. Jako Kustodia Ziemi Świętej bardzo cieszymy się, że pierwszym miejscem, które ponownie staje się miejscem modlitwy i celebracji na tym obszarze, jest nasze sanktuarium św. Jana Chrzciciela ”.

Po złożeniu podpisu wszyscy obecni kontynuowali celebrację w krótkiej procesji do drugiego ołtarza franciszkańskiego na brzegu rzeki Jordan. Tam odczytano fragment Księgi Królewskiej, a potem zgromadzenie rozproszyło się na brzegu rzeki, gdzie boso, jak tysiące pielgrzymów przed nim, Kustosz zanurzył stopy w wodach rzeki.

 

Giovanni Malaspina

 Kustosz ziemi swietej nad Jordanem  Wpis2

 

Kustodia znowu nad Jordanem https://oessh.pl/images/OESSH_Aktualnosci/2021_01/Widok_ogolny_na_miejsce_Chrztu1.jpg EJSekretarz