Panie Jezu Chryste,

Mając w pamięci pięć Ran Twoich, których symbole widnieją na naszych godłach, prosimy Cię, daj nam moc miłowania wszystkich istot stworzonych przez Twego Ojca, a zwłaszcza nieprzyjaciół naszych.

Uwolnij nasze umysły i nasze serca od grzechu, uprzedzeń, egoizmu i niegodziwości, abyśmy się stali godni Twej Ofiary.

Spraw, niech Duch Twój zstąpi na nas, Rycerzy i Damy Grobu Świętego; niech nas uczyni gorliwymi i szczerymi głosicielami pokoju i miłości wobec naszych braci, a także w szczególny sposób wobec tych, którym się wydaje, że w Ciebie nie wierzą.

Daj nam wiarę, abyśmy zdołali sprostać trudom codziennego życia i mogli z pokorą, lecz bez trwogi stanąć kiedyś przed Twoim Obliczem.

Amen

 

 

 
 
Modlitwa Rycerza i Damy https://oessh.pl/images/demo/content/img-4.jpg Super User