Barbara Bochnia, Ewa Korzempa-Świt, Barbara Kutkowska, Helena Stędzina-Pikiewicz, Stefania Ryś, Jadwiga Szlas, Bogdan Bochnia, Maurycy Fojcik, Krzysztof Gurba, Stanisław Karczmarczyk, Gabriel Kost i Tadeusz Ryś oraz czterej duchowni: ks. Łukasz Kątny, ks. Marian Kopko, ks. Jarosław Maciej Popławski i ks. Ryszard Pszczółkowski. W uroczystościach Inwestytury brali udział, jako przedstawiciele Zwierzchnictw: komandorzy Andreas Brandstetter z Austrii i August Gerwesmann z małżonką Marią z Osnabruck, którzy uczestniczą w polskich Inwestyturach od 15 lat, dama Maria i kawaler Wojciech Kałamarzowie z Luksemburga, kawaler Janis Smelters Delegat Magistralny OESSH na Łotwie.

W czwartek 11 czerwca, kandydaci wraz ze Zwierzchnikiem i grupą członków Zakonu uczestniczyli we Mszy świętej, kończącej oktawę święta Bożego Ciała w kościele Bożogrobców pw. św. Jana Chrzciciela, którą odprawił kanonik dr Kazimierz Kociński, a homilię wygłosił prałat Wincenty Pytlik ceremoniarz kościelny. Msza święta zakończyła się procesją z Najświętszym Sakramentem.

W piątek uczestnicy zwiedzali Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Bazylikę Prymasowską pw. Wniebowzięcia NMP i kościół Bożogrobców pw. św. Jana Chrzciciela, za którym oglądali pomnik Bożogrobca z inskrypcją: "Bożogrobcom budowniczym kościoła i klasztoru wspólnota kościoła św. Jana Chrzciciela".

Następnie w Pałacu Balcerowo miało miejsce spotkanie członków OESSH ze Zwierzchnikiem, Radą Zwierzchnictwa OESSH i kandydatami do Zakonu. Potem w kościele bł. Jolenty odbyła się Msza święta z Obrzędem Czuwania pod przewodnictwem abpa Józefa Kowalczyka C*SSH Prymasa Polski - seniora. Kandydaci podpisali deklaracje służbie idei Zakonu Bożego Grobu, a arcybiskup poświęcił płaszcze zakonne i dystynktoria. Homilię wygłosił ks. prałat Bogdan Częsz z Poznania. Z okazji święta Serca Jezusowego uczestnicy odmówili litanię i uczestniczyli w procesji wokół kościoła.

Wieczorem w salach pałacu Balcerowo odbyło się spotkanie z abp Józefem Kowalczykiem, połączone z koncertem zespołu kameralnego Al Fine z Gniezna.

W sobotę sprzed kościoła św. Jana Chrzciciela orszak członków i kandydatów OESSH procesyjnie przeszedł do Bazyliki Prymasowskiej. Przed Mszą świętą odbył się koncert Chóru Prymasowskiego pod dyrekcją ks. kanonika Dariusza Sobczaka. W czasie Eucharystii pod przewodnictwem Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka, kard. Kazimierz Nycz EMCSSH Wielki Przeor Zwierzchnictwa sprawował Inwestyturę Kawalerów i Dam Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego. W homilii Prymas wspomniał: „Nie mieczem, lecz krzyżem, który jest źródłem wiary, nadziei i miłości osiąga się Królestwo Boże”. Przypomniał słowa papieża Franciszka, że bez Krzyża nie jesteśmy prawdziwymi uczniami Chrystusa. „Za wskazówkami Najwyższego Pasterza Kościoła mamy iść, budować i wyznawać, czyli dawać świadectwo wiary i miłości. Kościół, narodzony w Wieczerniku wskazuje drogę, by służyć i budować dzięki miłosierdziu, współczuciu i miłości. Zakon rycerski, szczycący się tak piękną i wielowiekową historią powinien głosić i wyznawać Chrystusa swoim życiem, by służyć bliźniemu” – zakończył arcybiskup.

Modlitewna obecność bożogrobców w kolebce państwa polskiego, została upamiętniona poprzez ofiarowanie gnieźnieńskiemu Kościołowi relikwii św. Maksymiliana Marii Kolbego. Relikwiarz ufundowali nasi Konfratrzy Teresa i Janusz Kąpińscy, zaś relikwie zostały pozyskane od Ojców Franciszkanów z Niepokalanowa staraniem damy Urszuli Przymus.

Zwierzchnik Karol Szlenkier oznajmił, że Wielki Mistrz Zakonu OESSH nominował do rangi komandorów kawalerów z Krakowa prof. dr. hab. Gabriela Turowskiego i Józefa Dąbrowskiego oraz księży prałatów Stanisława Słowika i Wincentego Pytlika.

Złotym orderem Gloria Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie zostali odznaczeni: Maria Gerwesmann, komandor August Gerwesmann, komandor Stanisław Abrahamowicz, komandor ks. prałat Stanisław Szałankiewicz i komandor ks. prałat Krzysztof Bąk. Srebrnym: komandor Piotr Małoszewski, dama Urszula Przymus, kawaler Sławomir Czarnecki, kawaler ks. Mirosław Kaczmarczyk i Małgorzata Rutkowska. Brązowym: Anna Kamińska, kawaler Stanisław Zajączkowski, kawaler Dariusz Latos, kawaler Bartłomiej Muński oraz kawaler Bartłomiej Czech.

Inwestyturę zakończył uroczysty obiad w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, w którym uczestniczył Prymas Polski abp. Wojciech Polak i prezydent Gniezna Tomasz Budasz.

Małgorzata Chojnacka-Dzieszyńska DSSH

Inwestytura 2015 https://oessh.pl/images/galerie/2015/inwestytura2015.jpg Super User