W sobotę 9 grudnia 2023 r., na zaproszenie Kustosza ks. Mariana Kopko Dziekana Kapituły Krzeszowskiej, odbył się kolejny już Dzień Adwentowego Skupienia Dam i Kawalerów Prowincji Wrocławskiej Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie.
Konferencje wygłosił ks. dr Paweł Kilimnik, a myślą przewodnią było hasło nowego roku liturgicznego: Uczestniczę we wspólnocie Kościoła.
Omawiano dwa fragmenty Ewangelii św. Mateusza.
Pierwsza konferencja dotyczyła istoty przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych - czym jest w naszym życiu "oliwa do lamp". Druga dotyczyła przypowieści o przykazaniu miłości w kontekście pytania faryzeusza, które przykazanie jest najważniejsze.
Po konferencjach Damy i Kawalerowie uczestniczyli w koncelebrowanej mszy świętej w Bazylice Krzeszowskiej przed Tronem Matki Bożej Łaskawej.
Po mszy, przed cudownym obrazem Pani Krzeszowskiej, ksiądz Kilimnik udzielił błogosławieństwa wszystkim uczestniczącym w Dniu Skupienia.

20231209 101224 20231209 123604
20231209 125339  
Dzień Adwentowego Skupienia https://oessh.pl/ EJSekretarz