krzyz jerozolimski. maly

1 kwietnia 2023 r., we wrocławskiej Katedrze pw. św. Jana Chrzciciela, odbyła się uroczysta msza z okazji 40 - lecia święceń kapłańskich JE Arcybiskupa Józefa Kupnego.

Arcybiskup Józef Kupny święcenia kapłańskie przyjął 31 marca 1983 r. w Katowicach z rąk biskupa katowickiego Herberta Bednorza. Co ciekawe, był to Wielki Czwartek.

Podczas mszy jubileuszowej homilię wygłosił ks. Adam Łuźniak, wikariusz generalny archidiecezji wrocławskiej.

Powiedział m.in.:

"Przyjaźń abpa Józefa Kupnego z Jezusem widać przez wszystkie lata kapłaństwa.

Ta przyjaźń zawiązana z Jezusem w czasie dorastania, w czasie formacji kapłańskiej, była
tak mocna, że młody ks. Józef Kupny napisał na obrazku prymicyjnym słowa proroka Izajasza: „Oto ja, poślij mnie”.

Ta przyjaźń owocowała w kolejnych posługach: służbie na parafiach, w osobistej formacji stałej i studiach specjalistycznych, w trosce o seminarium duchowne jako rektor, w pracy
w urzędach diecezjalnych i ostatecznie w biskupim zaangażowaniu.

Ta przyjaźń, potwierdzona 40 lat temu słowem „chcę” podczas liturgii święceń, trwa przez lata, a dziś przyjmuje postać świadectwa i dobrej nowiny o tym, że Chrystus nas umiłował."

W uroczystej mszy jubileuszowej uczestniczyli przedstawiciele Prowincji Wrocławskiej -  Damy i Kawalerowie Zakonu, z JE Zwierzchnikiem Zwierzchnictwa Polskiego
dr. Andrzejem Sznajderem na czele.

Szacownemu Jubilatowi składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask Bożych
w dalszych latach posługi arcybiskupiej.

 1

2 3
Msza św. z okazji jubileuszu abp. Józefa Kupnego https://oessh.pl/ EJSekretarz