W dniu 5 czerwca  w Świątyni Opatrzności Bożej  zostala odprawiona Msza św. dziękczynna za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej. Na zaproszenie skierowane do Zwierzchnictwa OESSH w Polsce w tym dziękczynieniu wzięli udzial przede wszystkim członkowie prowincji warszawskiej (5 osób) oraz gościnnie 1 czlonek prowincji gdańskiej.

Wspólnie dziękowaliśmy za tych Beatyfikowanych oraz prosiliśmy Ich o wstawiennictwo przed Panem za nasze Zwierzchnictwo.Rocznica beatyfikacji

Dziękczynienie za beatyfikację https://oessh.pl/ EJSekretarz