To już swego rodzaju tradycja, kiedy w jeden z wrześniowych weekendów, pomorscy czlonkowie OESSH uczestniczą w odpuście Podwyższenia Krzyża św. w Górznie (diecezja toruńska).

W miniony weekend (17,18.09.2022) uroczystości te odbyły się pod przewodnictwem sufragana toruńskiego bpa Józefa Szamockiego. Na zaproszenie naszego konfratra i jednocześnie gospodarza miejsca, ks. Stefana Maliszewskiego, uczestniczyła w nich grupa dam i rycerzy prowincji gdańskiej z przewodniczącym Mirosławem Słowikowskim i przeorem ks. Krzysztofem Czają na czele.
Sobota, jako dzień rekreacyjny, posłużył budowaniu wspólnoty i omówieniu spraw bieżących naszej prowincji. Natomiast, niedziela, była dniem kontemplacji nad tajemnicą Krzyża oraz nieogarnionej Miłości miłosiernej Boga do człowieka, porównanej do miłości narzeczonych, o której w odpustowej homilii pięknie przypomniał bp Józef.
Wejh 2 1
Wejh odpust2022 2 1
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego https://oessh.pl/images/Wejh_odpust2022_1.jpg EJSekretarz