kalendarz 2023 poziomy maj czerwiec

Ogólne

MAJ

 • 7 maja (niedziela) – w bazylice Grobu Bożego w Jerozolimie: uroczystość liturgiczna Znalezienia Krzyża Świętego [w Kustodii Ziemi Świętej – na terenie miasta Jerozolimy: święto, w Łacińskim Patriarchacie Jerozolimy: wspomnienie dowolne]

 

CZERWIEC

 • 8 czerwca (czwartek) – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – procesje w poszczególnych prowincjach z udziałem członków Zwierzchnictwa w Polsce OESSH
 • 15-17 czerwca (czwartek-sobota) – inwestytura Kawalerów i Dam OESSH Zwierzchnictwa w Polsce (Toruń)

W prowincjach

- gdańskiej

 • 1-3 maja (poniedziałek-środa) – dni skupienia w Białymstoku
 • 5 maja (piątek) – III Wieczór Miłosierdzia z bł. Bartolem Longo w Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym w Wejherowie
 • 20-21 maja (sobota-niedziela) – odpust Wniebowstąpienia Pańskiego w Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym w Wejherowie
 • 2 czerwca (piątek) – IV Wieczór Miłosierdzia z bł. Bartolem Longo w Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym w Wejherowie
 • 3-4 czerwca (sobota-niedziela) – odpust Trójcy Świętej w Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym w Wejherowie

- krakowskiej

 • 14 maja (niedziela) – uroczystość odpustowa w Krakowie ku czci św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski, z procesją z Wawelu na Skałkę – Ołtarz Trzech Tysiącleci
 • 28 maja (niedziela) – uroczystość Zesłania Ducha Św.:

           –  uroczystości odpustowe w bazylice kolegiackiej pw. Ducha Świętego –
               Sanktuarium Grobu Bożego przy w Przeworsku
               (dawnym kościele bożogrobców)

           –  Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości
               i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich, z udziałem Kawalerów OESSH
               z archidiecezji katowickiej, diecezji gliwickiej i diecezji sosnowieckiej

 • 8 czerwca (czwartek) – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – centralna procesja w Krakowie z Wawelu, Drogą Królewską, na Rynek Główny
 • 24 czerwca (sobota) – uroczystość w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym, z okazji 766. rocznicy nadania bożogrobcom prawa lokacji Chorzowa
 • 29 czerwca (czwartek) – odpust parafialny w kościele pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie (dawnym bożogrobców)

- warszawskiej

 • 2 maja (wtorek) – uroczystości 1500. rocznicy śmierci św. Zygmunta Króla i Męczennika w kościele parafialnym pw. świętego Zygmunta w Słomczynie (w dekanacie konstancińskim archidiecezji warszawskiej),
 • 28 maja (niedziela) – 10. rocznica śmierci Kawalera OESSH Bogdana Kuranta (1926-2013), działacza Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego z siedzibą w Warszawie i wieloletniego dyrektora Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Carroll-Porczyńskich w Warszawie)

- wrocławskiej

         0

kalendarz 2023 poziomy lipiec sierpień

Ogólne

LIPIEC

 • 15 lipca (sobota) – odpust jerozolimski: uroczystość rocznicy poświęcenia bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie (1149 r.) i kościoła parafialnego pw. Grobu Bożego w Miechowie (1802 r.) oraz rocznica wyzwolenia Jerozolimy przez krzyżowców (1099 r.) – obchody międzyprowincjalne OESSH w bazylice kolegiackiej pw. Grobu Bożego w Miechowie, w roku 860-lecia przybycia do Polski Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Pańskiego w Jerozolimie (bożogrobców)
 • 18 lipca (wtorek) – rocznica śmierci czcigodnego rycerza Gotfryda z Bouillon, Obrońcy Grobu Bożego (18 VII 1100 r.)
 • 23 lipca (niedziela) – rocznica przywrócenia w Ziemi Świętej Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy i rozpoczęcia oficjalnego odnowienia OESSH przez Stolicę Apostolską (brewe "Nulla celebrior" bł. papieża Piusa IX z 23 VII 1847 r.)

SIERPIEŃ

 •  18 sierpnia (piątek) – wspomnienie św. Heleny (Flawii Julii Heleny), cesarzowej i wyznawczyni (ok. 248-250 – ok. 328-330) (odpust OESSH*)
 •  21 sierpnia (poniedziałek) – wspomnienie św. papieża Piusa X (1835-1914), Wielkiego Mistrza OESSH w latach 1907-1914 (odpust OESSH*)
 •  27 sierpnia (niedziela) – rocznica śmierci Czcigodnego Sługi Bożego Kawalera OESSH Henryka Ernestyna (hiszp. Enrique Ernesto) Shawa (1921-1962), od 24 IV 2021 r. Venerabilis Servus Dei
 • 29 sierpnia (wtorek) – 10. rocznica objęcia urzędu Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa w Polsce OESSH przez Kawalera W. Krzyża OESSH Kazimierza Nycza (29 VIII 2013 r.)
 •  30 sierpnia (środa) – wspomnienie Kawalera Wielkiego Krzyża OESSH bł. kard. Alfreda Ildefonsa Schustera OSB (1880-1954), arcybiskupa metropolity Mediolanu

 

 

kalendarz 2023 poziomy wrzesien pazdziernik

Ogólne

WRZESIEŃ

 • 14 września (czwartek) – święto Podwyższenia Krzyża Św. (odpust OESSH*) – obchody w poszczególnych prowincjach Zwierzchnictwa w Polsce OESSH
 • 10 lub 17 września (niedziela) – odpust Podwyższenia Krzyża Św. –  obchody międzyprowincjalne OESSH w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Górznie
  (w dawnym kościele bożogrobców)

PAŹDZIERNIK

 • 3 października (wtorek) – rocznica beatyfikacji bł. Wielkiego Oficera OESSH kard. Alojzego Stepinaca (1898-1960), prymasa Chorwacji i arcybiskupa metropolity Zagrzebia
    (dokonanej 3 X 1998 r. przez papieża Jana Pawła II w sanktuarium maryjnym Marija Bistrica w Chorwacji)
 • 5 października (czwartek) – wspomnienie bł. Kawalera Wielkiego Krzyża OESSH Bartłomieja (wł. Bartolo) Longo (1841-1926), wyznawcy i apostoła Różańca
 • 25 października (środa) – uroczystość NMP Królowej Palestyny, głównej Patronki OESSH i Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy (odpust OESSH*)
 • 22 października (niedziela) – obchody odpustowe uroczystości NMP Królowej Palestyny w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na    Kalwarii w Praszce (archidiecezja częstochowska) z kaplicą pw. NMP Królowej Palestyny – obchody międzyprowincjalne OESSH
 • 29 października (niedziela) – obchody odpustowe uroczystości NMP Królowej Palestyny w Dajr Rafat (Deir Rafat) w OESSH, w Łacińskim Patriarchacie Jerozolimy i w Zakonie Rycerskim Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie [ostatnia niedziela października].

kalendarz 2023 poziomy listopad grudzien

Ogólne

LISTOPAD

 • 2 listopada (czwartek) – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny) – wspomnienie wszystkich zmarłych członków Zwierzchnictwa w Polsce OESSH

GRUDZIEŃ

 • 8 grudnia (piątek) – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 28. rocznica ustanowienia Zwierzchnictwa w Polsce OESSH (8 XII 1995 r.) i rocznica nominacji Kawalera Kollany OESSH Fernando Filoniego na urząd Wielkiego Mistrza OESSH (8 XII 2019 r.)
 • 10 grudnia (niedziela) rocznica odnowienia Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie przez Stolicę Apostolską (instrukcja wykonawcza "Sanctissimus Dominus Noster" Świętej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary z 10 XII 1847 r. do brewe papieskiego "Nulla celebrior")
Kalendarium 2023 r. https://oessh.pl/ EJSekretarz