20 sierpnia 2022 r. w Miechowie gościli
o. Francesco Patton OFM – Kustosz Ziemi Świętej
oraz towarzyszący mu o. Narcyz Klimas OFM - Dyrektor Kustodialnego Historycznego Archiwum Kustodii Ziemi Świętej i profesor na Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie
.
Była to pierwsza wizyta o. F. Pattona w Miechowie. Gospodarz Bazyliki Grobu Bożego ks. kan. Franciszek Siarek w towarzystwie burmistrza Miechowa Dariusza Marczewskiego oraz zwierzchnika Zwierzchnictwa Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie Andrzeja Sznajdera i komandora Stanisława Osmendy oprowadził gości prezentując historię świątyni, replikę Grobu Bożego oraz dzieje zakonu bożogrobców. W siedzibie Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu o. F. Patton wpisał się do księgi pamiątkowej.

O. Francesco Patton pochodzi z archidiecezji trydenckiej i należy do północnowłoskiej prowincji św. Antoniego. Urodził się w 1963 r. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1983 r., zaś w 1989 r. przyjął święcenia kapłańskie. W zakonie był m.in. sekretarzem generalnym kapituł generalnych (w latach 2003 i 2009), wizytatorem generalnym (2003), przełożonym prowincji św. Wirgiliusza w Trydencie (2008-16) i przewodniczącym konferencji przełożonych prowincjalnych we Włoszech i Albanii (COMPI, 2010-13). W roku 2016 został wybrany Kustoszem Ziemi Świętej na pierwszą kadencję (2016-2022). W kwietniu 2022 r. Ojciec Święty potwierdził jego wybór na drugą sześcioletnią kadencję.

Kustodia Ziemi Świętej jest autonomiczną prowincją zakonu, a na jej czele stoi kustosz jako „strażnik Góry Syjon”. Skupia blisko 300 zakonników z 39 krajów. Franciszkanie opiekują się i zarządzają katolickimi miejscami kultu w Ziemi Świętej od 1350 r. Obecność franciszkanów w miejscach świętych i ich zaangażowanie misyjne przyczyniły się do rozwoju Kościoła lokalnego. Umożliwiło to odrodzenie Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy w 1847 r. Zakon angażuje się w duszpasterstwo pielgrzymów, utrzymuje szkoły i ośrodki opieki socjalnej, a także aktywnie uczestniczy w życiu miejscowych parafii. Terytorialnie obejmuje ziemie dzisiejszego Izraela, Autonomii Palestyńskiej, Jordanii, Syrii, Libanu i Cypru.

300141255 657290785274104 1701306532054039657 n

 

300002168 506428481321928 4751612451842607698 n

o. Francesco Patton ofm gościł w Miechowie https://oessh.pl/images/300026684_1768803113457101_3190932688269610748_n3.jpg EJSekretarz