Książkę o pielgrzymce do Ziemi Świętej napisaną przez Zofię Kossak powinien przeczytac każdy członek Zwierzchnictwa Polskiego OESSH. Książkę wydał Instytut Edukacji Narodowej PRAWE KSIĄŻKI  i jest do nabycia w sieci. Fragmenty tej publikacji będą  umieszczane w zakladce "Ziemia Święta".

Z noty redacyjnej:
Opisywana przez Zofię Kossak II Pielgrzymka Narodowa miała miejsce w dniach 24.II - 26.III 1933 r. Grupa pątników liczyla 101 osób, a jej duchowym opiekunem byl pierwszy biskup częstochowski, wspominany często na łamach książki - Teodor Kubina. Uczestnikiem pielgrzymki był także przyjaciel Autorki ks. dr Antoni Marchewka, wieloletni redaktor kwartalnika "Niedziela". W gronie 41 uczestniczących w pielgrzymce księży znalazlo się dwóch przyszlych męczenników z Dachau, beatyfikowanych w 1999 r. - ks. Emil Szramek i ks. Michal Woźniak.

"Pątniczym szlakiem" https://oessh.pl/ EJSekretarz