Aktualności

7. 04.2023 r.

22-23.04.2023 r.

01.03.2023 r.

 Boże Narodzenie 2022 r.

Orędzie na Boże Narodzenie 2022

Wspomnienie Wielkiego Mistrza

 Z Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy

Życzenia od OESSH

22.11.2022