„Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w Całej Judei i Samarii i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8).

Cele Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu

Panie Jezu Chryste,