Zmarł ks. prał. prof. dr hab. JERZY PAŁUCKI ESSH

Zrzut ekranu 374

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, że dziś, 2 października 2023 r., we wspomnienie świętych Aniołów Stróżów, w wieku 68 lat i w 42 roku kapłaństwa,
zmarł nasz  Czcigodny Konfrater śp. ks. prał. prof. dr hab. Jerzy Pałucki, Kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie w Zwierzchnictwie w Polsce.
 
Śp. ks. prał. prof. dr hab. Jerzy Pałucki ESSH jako prodziekan, a następnie dziekan Wydziału Teologii KUL przyczynił się do powstania nowego kierunku na Wydziale Teologii – nauk o rodzinie – za co otrzymał nagrodę Rektora KUL. Zajmował też stanowiska sekretarza, a następnie przewodniczącego Sekcji Patrologów Polskich przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej. W swoich badaniach podejmował też zagadnienia historii Kościoła w starożytności oraz teologii pastoralnej Ojców Kościoła. 

Ks. Pałucki  otrzymał święcenia kapłańskie w 1981 roku z rąk biskupa Jana Zaręby. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, a także na KUL-u.

Śp. ks. prał. Jerzy Pałucki został przyjęty do naszego Zakonu.podczas inwestytury, która odbyła się 10 czerwca 2006 r., w archikatedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach,  Należał do Prowincji Warszawskiej naszego Zwierzchnictwa.

Prywatnie był wujem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. 
 
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.
 
śp. ks. Jerzy PAŁUCKI ESSH https://oessh.pl/ EJSekretarz