ZAPROSZENIE DO MIECHOWA
NA DZIEŃ POSTU I MODLITWY O POKÓJ I POJEDNANIE W ZIEMI ŚWIĘTEJ

„Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju” (1 Kor 14,33)

Gorąco zapraszamy
Dostojnych Kawalerów i Dostojne Damy Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie
w dniu 17 października 2023 r (wtorek) w bazylice pw. Grobu Bożego w Miechowie do udziału w modlitwie o pokój i pojednanie w Ziemi Świętej


- godz. 17.00 – zbiórka Dam i Kawalerów OESSH (w siedzibie Zwierzchnictwa)
- godz. 17.15 – nabożeństwo różańcowe z adoracją Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju i pojednania w Ziemi Świętej (w bazylice Grobu Bożego)
- godz. 18.00 – Msza święta w bazylice z procesją do kaplicy Grobu Bożego
- godz. 18.45 – spotkanie Kawalerów i Dam OESSH (w siedzibie Zwierzchnictwa) wraz z podpisaniem przez uczestników listu okolicznościowego skierowanego do Łacińskiego Patriarchy Jerozolimy i Wielkiego Przeora OESSH, z okazji obchodzonego w Miechowie dnia postu i modlitwy o pokój i pojednanie w Ziemi Świętej.

9 października 2023 r. Wielkie Magisterium w Rzymie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie, łącząc się z Łacińskim Patriarchatem Jerozolimy w cierpieniu ludności Ziemi Świętej, w tym czasie przemocy i wielkich napięć, zaapelowało: „W tych dniach, kiedy Kościół przygotowuje się do obchodów święta NMP Królowej Palestyny, patronki Zakonu, niech Członkowie Zakonu w centrum swoich intencji postawią modlitwę o pokój na tej udręczonej Ziemi”, a Jego Eminencja Wielki Mistrz OESSH, kard. Fernando Filoni, ułożył i ogłosił specjalną modlitwę o pokój w Ziemi Świętej.

Jego Błogosławioność kard. Pierbattista Pizzaballa, Łaciński Patriarcha Jerozolimy i Przewodniczący Zgromadzenia Katolickich Ordynariuszy Ziemi Świętej oraz Wielki Przeor Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie, listem z 11 października 2023 r. (Prot. nr 37/23), wystosowanym w imieniu wszystkich katolickich Ordynariuszy w Ziemi Świętej, ogłosił przyszły wtorek, 17 października 2023 r., dniem postu, wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i modlitwy o pokój i pojednanie w Ziemi Świętej. „W tym czasie smutku i przerażenia nie chcemy pozostać bezradni. Nie możemy pozwolić, by śmierć i jej oścień (1 Kor 15,55) były jedynym słowem, jakie słyszymy” – napisał kard. Pierbattista Pizzaballa, dodając, że chrześcijanie czują dziś szczególną potrzebę modlitwy, zwrócenia się do Boga Ojca. Łaciński Patriarcha Jerozolimy zaapelował o podjęcie w przyszły wtorek postu i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, a także o zorganizowanie modlitwy połączonej z adoracją Najświętszego Sakramentu i odmawianiem różańca w intencji pokoju i pojednania w Ziemi Świętej.

W komunikacie z 13 października 2023 r. Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek zaapelowała o godne rozwiązanie i zakończenie konfliktu oraz o pokój w Ziemi Świętej, przypominając o ogłoszonym przez kard. Pierbattistę Pizzaballę dniu postu, wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i modlitwy o pokój i pojednanie w Ziemi Świętej, który napisał również, że „Chrześcijanie po raz kolejny znaleźli się w samym środku kryzysu politycznego i militarnego, w morzu bezprecedensowej przemocy. Wszystko zdaje się mówić o śmierci. Wyznawcy Chrystusa tylko z modlitwy mogą czerpać siłę i pokój potrzebne do przetrwania tych trudnych czasów.”

Odpowiadając na te ważne apele i wezwania, wzorem obchodzonego 27 czerwca 2021 r. w Miechowie wraz z Kawalerami i Damami OESSH Dnia Modlitwy o Pokój na Bliskim Wschodzie, ogłoszonego przez Łacińskiego Patriarchę Jerozolimy, pragniemy również 17 października 2023 r. włączyć się oficjalnie w obchody dnia postu, wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz modlitwy o pokój i pojednanie w Ziemi Świętej.
Z tej okazji, we wtorek 17 października 2023 r., we wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, w „Polskiej Jerozolimie” – w bazylice pw. Grobu Bożego w Miechowie, łącząc się duchowo z Łacińskim Patriarchatem Jerozolimy, będziemy wspólnie modlić się o pokój i pojednanie na tej udręczonej Ziemi, która od 7 października 2023 r. zaznaje szczególnej przemocy, cierpienia i niepokoju.
Zapraszamy Was gorąco do Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie, aby wspólnie wypraszać u Boga pokój i pojednanie w Ziemi Świętej, jak również za wszystkich naszych Braci i Siostry – chrześcijan żyjących w Ziemskiej Ojczyźnie Jezusa, którzy po raz kolejny znaleźli się w samym środku kryzysu politycznego i militarnego, w morzu bezprecedensowej przemocy.

Miechów-Kraków, 13 października 2023 r.

Z wyrazami szacunku


                          ks. kan. Franciszek Siarek                                                      prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak CSSH
                proboszcz parafii i kustosz Sanktuaium                                            Przewodniczący Prowincji Krakowskiej
                       Grobu Bożego w Miechowie                                                  Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego
          prepozyt Miechowskiej Kapituły Kolegiackiej                                                   Świętego Grobu w Jerozolimie
                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                  

DZIEŃ MODLITWY I POSTU - ZAPROSZENIE https://oessh.pl/ EJSekretarz