Aż trudno uwierzyć, że Kronika Polaków (Chronica Polonorum) Macieja z Miechowa musiała czekać ponad 500 lat na upowszechnienie jej wśród Polaków właśnie. 

 

To wielkie dzieło było oczywiście dobrze znane historykom, bardzo wielu z nich na przestrzeni tych 500 lat do niego się odwoływało, ale czytanie go wymagało dobrego opanowania łaciny. Dokładnie pół tysiąca lat od śmierci Miechowity (1457–1523) ukazuje się – staraniem wydawnictwa Biały Kruk – polskie tłumaczenie całej Kroniki z przeznaczeniem dla szerszego odbiorcy. Okazuje się, że dzieło to nie utraciło swego blasku, nie osłabły też jego walory narracyjne, czyta się je świetnie.

Miechowita zwyczajem dawnych kronikarzy sięga do najdawniejszych dziejów, można powiedzieć do pradziejów Polski, do Kraka i Lecha, opowiadając kolejno o najważniejszych wydarzeniach oraz postaciach aż do czasów Zygmunta Starego. Akcentuje postawy, które dziś nazywamy patriotycznymi, podkreśla przywiązanie Polaków do wiary chrześcijańskiej, akcentuje ich waleczność i gospodarność. Ale nie waha się też wytykać błędów. Ta księga jest pouczającą lekcją historii także dla nas, Polaków współczesnych.

Wydanie XXI-wieczne wzbogacone zostało 47 oryginalnymi, pochodzącymi z 1521 r. ilustracjami – drzeworytami, które zdobiły pierwotne wydanie dzieła Miechowity. Są to wszystko portrety imaginacyjne stanowiące świadectwo czasów autora. Kronikę wydrukowano wówczas bardzo starannie w Krakowie, w słynnej manufakturze Hieronima Wietora. Wybitne edytorstwo renesansowe zobligowało współczesnego wydawcę do zachowania najwyższego poziomu. Przekazujemy do rąk Polaków księgę stanowiącą dowód ich wielowiekowego i szlachetnego dziedzictwa.

https://bialykruk.pl/ksiegarnia/ksiazki/kronika-polakow

Opis pochodzi od Wydawcy

Fragment listu naszego konfratra, prof. Janusza Kaweckiego C*SSH na temat tej książki:

Uprzejmie informuję, że trzymam w swych rękach i przeglądam wyjątkową księgę wydaną przez Wydawnictwo Biały Kruk. Jest to "Kronika Polaków" autorstwa Macieja z Miechowa zwanego Miechowitą. Znane było to dzieło specjalistom w Polsce tylko w języku łacińskim. I trzeba było pięciuset lat, aby znane i cenione wydawnictwo Biały Kruk nim się zajęło i skutecznie doprowadziło do wydania "Kroniki" w języku polskim. Już po pierwszym oglądzie tego dzieła pozwoliłem sobie z potrzeby serca przesłać na ręce Red. Leszka Sosnowskiego gratulacje z tego tytułu. Gratulacje te przesłałem pod tym właśnie adresem, gdyż Red. Leszek Sosnowski jest nie tylko Prezesem Wydawnictwa, ale w odniesieniu do procesu wydawniczego "Kroniki Polaków" sprawował nadzór redakcyjny.
Myślę, że wydanie "Kroniki Polaków" w języku polskim jest także radością dla całego naszego Zwierzchnictwa i warto tą radością podzielić się z Członkami nie tylko naszego Zwierzchnictwa. Informacja zamieszczona na stronie internetowej Zwierzchnictwa na pewno temu będzie służyć.
Kronika Polaków https://oessh.pl/ EJSekretarz