Komunikaty Zwierzchnika

 14.03.2023 r.

19.11.2022, Warszawa

 04.03.2023 r.

Diecezje wchodzące w sklad PROWINCJI

 Akcja informacyjna o kolekcie w Wielki Piątek, 7.04.2023 r.

Ważny komunikat

Kustosz Ziemi Świętej z wizytą w Miechowie