Komunikaty Zwierzchnika

R.I.P.

Prośba Kustosza Ziemi Świętej i Wielkiego Magisterium

 Akcja informacyjna o kolekcie w Wielki Piątek, 7.04.2023 r.

09.12.2023 r.

 14.03.2023 r.

4.11.2023, 7.11.2023, 15.11.2023

 04.03.2023 r.