Jego Ekscelencja
Yacov Livne
Ambasador Izraela w Polsce
ul. Krzywickiego 24
02-078 Warszawa

W imieniu Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie wyrażam niepokój powtarzającymi się przypadkami nietolerancji religijnej, wrogości i agresywnych zachowań wobec chrześcijan w Izraelu, a w szczególności wobec Sióstr Elżbietanek prowadzących Nowy Dom Polski w Jerozolimie.

W ostatnich dniach docierają do nas informacje o eskalacji agresji. Siostry wychodzące z klasztoru narażone są na plucie, wyzwiska i urąganie imieniu Pana Jezusa. Na teren klasztoru wyrzucane są śmieci, czy to przez płot z balkonów lub po prostu przez bramę. Na mieszkańców polskiej placówki i przebywających tam pielgrzymów rzucane są też wypełnione worki z wodą. Zdarza się także rzucanie kamieniami, szklanymi butelkami czy zepsutymi produktami spożywczymi.

Nie sposób nie łączyć tych wydarzeń z podobnymi w niedalekiej przeszłości: w 2012 r. na ścianie „chrześcijańskiego Wieczernika” ktoś wypisał bluźniercze hasła obrażające Maryję oraz Jezusa; w 2015 r. żydowscy ekstremiści podpalili kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb w Tabdze; w 2016 r. na Górze Syjon w Jerozolimie, na murach bazyliki Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny pojawiły się antychrześcijańskie napisy; w 2017 r. w Beit Jamal zniszczono figurę Maryi, a w świątyni prowadzonej przez salezjanów wybito szyby; w 2020 r. ktoś próbował podpalić bazylikę Getsemani na Górze Oliwnej. W 2022 r. odnotowano około pięćdziesiąt incydentów naruszenia prawa do wolności religijnej.

Przejawy wrogości wobec sióstr Elżbietanek wywołują nasz niepokój, ponieważ Dom Polski w Jerozolimie od kilkudziesięciu lat służy polskim pielgrzymom, w tym członkom naszego Zakonu. Dla wielu z nas to miejsce szczególne, wywołujące najpiękniejsze wspomnienia z pobytów w Ziemi Świętej. Siostry Elżbietanki cieszą się ogromnym szacunkiem Polaków – zarówno tych korzystających z ich gościny w Jerozolimie, jak i z racji ich ogromnego zaangażowania w opiekę nad chorymi i ubogimi w szpitalach oraz w pracę z dziećmi w licznych domach pomocy społecznej i ochronkach.

Zakonowi Rycerskiemu Świętego Grobu w Jerozolimie powierzona została przez papieży szczególna troska o wspólnotę chrześcijańską w Ziemi Świętej. Stąd sytuacje i wydarzenia, o których ostatnio słyszymy, wywołują nasz szczególny niepokój. Dotyczy to także  Polaków planujących pielgrzymkę lub wycieczkę turystyczną do Izraela. Kierują oni do nas pytania, czy taki wyjazd jest w obecnym czasie bezpieczny.

Wiemy, że prezydent Izraela Izaak Herzog potępił kilka dni temu nasilające się ataki na chrześcijan, zwłaszcza w Jerozolimie, nazywając je „prawdziwą hańbą”.  (cyt. za „Times of Israel”). Działania werbalne, jak widać z przebiegu wydarzeń, nie prowadzają do skutecznego zatrzymania tych wrogich wystąpień. Wyrażam jednak nadzieję, że władze Izraela podejmą także inne działania, które powtrzymają falę nietolerancji, wrogości i agresji wobec chrześcijan, a Jerozolima pozostanie – jak ujął to Simon Sebag Montefiore - „domem jednego Boga, stolicą dwóch narodów, świątynią trzech religii”.

/-/ dr Andrzej Sznajder
Zwierzchnik Zwierzchnictwa w Polsce
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie

Do wiadomości:

  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie
  • Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
  • Katolicka Agencja Informacyjna - Warszawa

--o0o--

Dnia 27 lipca na adres JE Zwierzchnika dr. Andrzeja Sznajdera nadeszła korespondencja z Nowego Domu Polskiego:

Serdecznie dziękujemy za wyrazy solidarności i troski, które są dla nas ważnym znakiem, że dobro Nowego Domu Polskiego i innych chrześcijan, którzy w ostatnim czasie są ofiarami nietolerancji na tle religijnym, leży Zakonowi Rycerskiemu Świętego Grobu w Jerozolimie mocno na sercu.

Ufam, że nasza posługa dla dobra Polski i Polskich Pielgrzymów będzie trwała i nie zakłócą jej wrogie działania ekstremistów żydowskich i inne, nieżyczliwe nam – polskim Siostrom Elżbietankom, czynniki. List, który Szanowny Pan nam przesłał dodaje nam otuchy, że w tym trudzie trwania i dawania świadectwa wiary i polskości, poprzez prowadzone przez nas dzieło, nie jesteśmy osamotnione i że w chwili próby mamy przyjaciół u których mamy wsparcie.

Z pozdrowieniami i modlitwą.

s. Róża Pacocha

 

 

 

Oświadczenie w sprawie ataków na Nowy Dom Polski w Jerozolimie https://oessh.pl/images/Zrzut_ekranu_353.png EJSekretarz