Kraków, Wzgórza Krzesławickie, 26.11.2022

Chronologia wydarzeń ogólnych i centralnych oraz w grupach

Spotkanie grupy Krakowskiej - 11 maja 2022 r.

Referat przygotowany na spotkanie formacyjne grupy krakowskiej, 9 listopada 2022 r.

Spotkanie grupy Śląsko-Zagłębiowskiej – 14 maja 2022 r.

Objęcie parafii Archikatedralnej na Wawelu

Praszkowski odpust Zaśnięcia NMP