W sobotę, 26 listopada br. odbyło się I spotkanie całej Prowincji Krakowskiej. Na spotkanie przybylo około 60 Kawalerów i Dam, czyli połowa ilości członków w prowincji.
Spotkanie przebiegało według zaproponowanego porządku:

11.00 – msza św. (w strojach) koncelebrowana

12.00 – w sali św. Jana Pawła II obrady plenarne Prowincji

- powitanie przez Przewodniczącego Prowincji Krakowskiej – prof. Kazimierza Furtaka CSSH ;

- wystąpienie Zwierzchnika OESSH w Polsce – dr. Andrzeja Sznajdera ESSH;

- wystąpienie Sekretarza OESSH w Polsce – Elżbiety Jastrzębskiej DC*SSH;

- wystąpienie Kanclerza OESSH w Polsce – Pawła Szopy CSSH; 

- wystąpienie Skarbnika OESSH w Polsce – Przemysława Palonki ESSH;. 

- referat „Święty Grób, święte miejsce ” – dr. med. Jana Włudarczyka C*SSH 

JE Zwierzchnik podsumował swoją ostatnią aktywność kładąc akcent na rekolekcje dla kandydyatów i dotychczas odbyte spotkania z kandydatami w Katowicach, Warszawie i Białymstoku, 
a także spotkanie z kapłanami. Zwierzchnik ko lejny raz przypomnial o bardzo ważnej roli osób wprowadzających kandydatów. 

Sekretarz Elżbieta Jastrzębska - jako obslugująca strony internetowe zwierzchnictwa - przedstawila informacje dotyczące korzystania z tych stron.
Adres oficjalnej strony zwierzchnictwa: http://oessh.pl,
adres strony grupy modlitewnej: http://modlitwa-oessh.pl,
adres na fejsbuku: Zakon Rycerski Świętego Grobu w Jerozolimie (stronę prowadzi osobiście zwierzchnik)

Kanclerz Paweł Szopa podsumował rekrutację do Zakonu w celu uzyskania najbliższej inwestytury. Wprowadzający przyszłych kandydatów przedstawil zestaw koniecznych dokumentów oraz sposób ich dostarczania do kanclerza w celu dalszego procedowania.

Skarbnik Przemyslaw Palonka podal informację o zadowalającym stanie finansów zwierzchnictwa i przypomniał strukturę wpłat ponoszonych przez członków, co ma duże znaczenie dla prowadzenia rachunkowości zleconej biuru finansowemu Fraternus. Każdy członek ma więc obowiązek uiszczania wpłat dla Wielkiego Magisterium, dla Zwierzchnictwa w Polsce, na inwestyturę i rekolekcje - bez względu na uczestnictwo w nich.

Jan Włudarczyk ze znawstwem przedstawil bardzo ciekawy referat na temat Grobu Świętego, o jego historii na przestrzeni dziejów.

Spotkanie zakończyło się modlitwą.

20221126 113907 20221126 114836
20221126 114851 z 20221126 114901 z
20221126 114908 z 20221126 114913 z
20221126 144116 z 20221126 124211 z
   
   
   
I spotkanie Prowincji Krakowskiej https://oessh.pl/ EJSekretarz