Data Miejsce Wydarzenie
22 lutego 2022 r.  Miechów

Objęcie stałej siedziby Zwierzchnictwa w Miechowie przez nowo mianowanego Zwierzchnika Zwierzchnictwa w Polsce OESSH J.E. dr. Andrzeja Sznajdera ESSH. Mszę św. celebrował biskup kielecki Jan Piotrowski oraz ks. kan. Franciszek Siarek, proboszcz parafii miechowskiej. Po mszy św. kustosz siedziby, konfrater Stanisław Osmenda CSSH w obecności ks. bp. Jana Piotrowskiego, ks. kan. Franciszka Siarka, proboszcza miechowskiego tudzież kanoników kapituły kolegiackiej w Miechowie oraz kawalerów i dam Zakonu wręczył symboliczne klucze J.E. Zwierzchnikowi. Następnie na plebanii odbył się uroczysty obiad. Po obiedzie w siedzibie Zakonu J. E. Zwierzchnik spotkał się z kawalerami i damami Zakonu.

4-6 marca 2022 r. Częstochowa

Rekolekcje dla członków Zwierzchnictwa na Jasnej Górze. Podczas mszy św. celebrowanej przez Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa ks. Kazimierza kardynała Nycza EMCSSH odczytano dekret Wielkiego Mistrza OESSH ks. Fernanda kardynała Filoniego EColSSH dekretu o mianowaniu dr. Andrzeja Sznajdera ESSH Zwierzchnikiem Zwierzchnictwa w Polsce OESSH. Ustępujący Zwierzchnik Dąbrowski C*SSH uroczyście przekazał sztandar Zwierzchnictwa swemu następcy

21 marca 2022 r. Miechów

5. rocznica śmierci Komandora OESSH prof. dr. hab. inż. Piotra Jana Małoszewskiego, Zwierzchnika Zwierzchnictwa w Polsce OESSH (21 III 2017 r.) i 94. rocznica poświęcenia sanktuarium NMP Królowej Palestyny w Dajr Rafat (Deir Rafat) w Patriarchacie Łacińskim Jerozolimy, Głównej Patronki Ziemi Świętej i Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie (21 III 1928 r.)

15 kwietnia 2022 r. Miechów

Wielki Piątek (Droga Krzyżowa i liturgia Męki Pańskiej z udziałem  członków Zwierzchnictwa w Polsce OESSH)

12 maja 2022 r. Kraków

Pierwsze po pandemii spotkanie grupy krakowskiej na Wzgórzach Krzesławickich. Spotkanie rozpoczęła msza św. w kościele pod wezw. Miłosierdzia Bożego, celebrowana przez Przeora Prowincji – ks. prałata Jana Abrahamowicza CSSH. Po mszy św. w sali parafialnej odbyły się obrady grupy krakowskiej, podczas których sekretarz Zwierzchnictwa, konsorella Elżbieta Jastrzębska DC*SSH przedstawiła nowy podział Zwierzchnictwa w Polsce na prowincje, a tychże na grupy.

16 czerwca 2022 r. Kraków

Procesja Bożego Ciała z Wawelu na Rynek Główny. Grupie krakowskiej przewodniczył prowincjał, prof. Kazimierz Furtak CSSH.

26 czerwca 2022 r. Chorzów

Mszę św. celebrował ks. prałat Krzysztof Bąk CSSH. Następnie w ogrodach odbyło się spotkanie grupy śląskiej oraz kawalerów i dam z Krakowa i Miechowa.

15
lipca 2022 r.
Miechów

220. rocznica poświęcenia bazyliki miechowskiej – uroczystość poświęcenia kościoła własnego (odpust  parafialny), rocznica zdobycia Jerozolimy (1099 r.) i rocznica poświęcenia bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie – bazyliki „Anastásis” (1149 r.) oraz rozpoczęcie obchodów 175. rocznicy przywrócenia w Ziemi Świętej Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy i rozpoczęcia odnowienia OESSH przez Stolicę Apostolską (brewe "Nulla celebrior" bł. papieża Piusa IX z 23 VII 1847 r.)

24 sierpnia 2022 r.  Miechów

5. rocznica wprowadzenia relikwii bł. Bartolo Longo w parafii pw. Grobu Bożego w Miechowie i w Zwierzchnictwie w Polsce OESSH

10-11 września 2022 r. Miechów

VII Miechowskie Dni Jerozolimy (z obchodami 175. rocznicy przywrócenia w Ziemi Świętej Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy i odnowienia OESSH przez Stolicę Apostolską)

14 września 2022 r.  Siedliska

Święto Podwyższenia Krzyża Św. – uroczystość tytułu kościoła własnego (odpust) w kościele pw. Świętego Krzyża w Siedliskach k. Miechowa (w dawnym kościele kanoników bożogrobców z przełomu XV i XVI w. – obecnie kościele filialnym parafii miechowskiej)

15 września 2022 r.  Miechów

10. rocznica oficjalnego otwarcia w Miechowie lokalu siedziby Zwierzchnictwa w Polsce OESSH, podczas II Miechowskich Dni Jerozolimy (pobłogosławionej 15 IX 2012 r. przez kard. Edwina Fredericka O’Briena, Wielkiego Mistrza OESSH, przy udziale Kawalera Wielkiego Krzyża OESSH, kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski i Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa w Polsce OESSH oraz o. Pierbattisty Pizzaballi OFM, Kustosza Ziemi Świętej

18 września 2022 r.  Kraków Centralne obchody uroczystości PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO  w opactwie oo. cystersów w Mogile. Opactwo obchodzi rocznicę 800-lecia nieprzerwanego swojego istnienia w tym miejscu. Jubileuszową sumę celebrował ks. Kazimierz kardynał Nycz EMCSSH, Wielki Przeor Zwierzchnictwa w Polsce, a udzial w niej wzięli kawalerowie i damy z grupy śląskiej, miechowskiej i krakowskiej.
     

 

Wydarzenia w Prowincji Krakowskiej https://oessh.pl/images/Herb_Zakonu_w_kamieniu.jpg EJSekretarz