Z wielkim smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, że dziś, 22 lutego 2024 r.,
w Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła, 
zmarł nasz  Czcigodny Konfrater
śp. prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski,
Kawaler Wielkiego Krzyża Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie w Zwierzchnictwie w Polsce.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.

swieca zalobna

ornament czarny

Prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, EMCSSH

Urodził się w Warszawie 2 października 1939 r.; był absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego; przez trzy kadencje pełnił funkcję Kierownika Zakładu Języków i Literatur Antycznych Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego; ukończył także Wydział Filozofii Chrześcijańskiej ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Studium filologii klasycznej poszerzył o badania nad pismami Ojców Kościoła i hagiografią polskiego średniowiecza oraz kulturą tego okresu, zwracając uwagę na szerzący się kult Matki Bożej już u zarania chrześcijaństwa w Polsce. Owocem tego są m.in. przekłady i studia filologiczne nad życiorysami św. Kingi i św. Stanisława Biskupa i Męczennika, publikowane jako książki i w innej formie. Szczególnie bliska mu była  problematyka związana z kulturą polską, dlatego starał się szerzyć wiedzę na temat kultury polskiego średniowiecza w swoich wykładach i piśmiennictwie.

Jest autorem ponad 120 prac naukowych i popularno-naukowych oraz podręczników do nauki łaciny. Był promotorem 50 magistrów, 8 doktorów, recenzentem 35 prac doktorskich i habilitacyjnych oraz osób ubiegających się o tytuł naukowy profesora.

Prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski jest także autorem tekstów napisanych w języku łacińskim oraz tłumaczonych przez niego na łacinę. Wśród nich szczególne miejsce zajmują dokumenty i akta związane z procesami beatyfikacyjnymi polskich kandydatów na ołtarze (m.in. był w ścisłym gronie tłumaczy procesu beatyfikacyjnego obecnie już kanonizowanego Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Ojca Maksymiliana Marii Kolbego, Błogosławionego Ojca Honorata Koźmińskiego, Błogosławionej Matki Marii Karłowskiej, Błogosławionej Sancji Szymkowiak, Błogosławionej Matki Marii Darowskiej, oraz tłumaczem dokumentów sądowych i innych tekstów).

Był członkiem Association Internationale des Etudes Patristiques oraz Sekcji Patrystycznej dawniej funkcjonującej przy Komisji do Spraw Nauki Episkopatu Polski, Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim Towarzystwa Naukowego KUL; członkiem Zwyczajnym Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Członkiem honorowym Komitetu Katyńskiego.

W swojej działalności pedagogicznej i naukowej prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski koncentrował się na promocji kultury i doktryny chrześcijańskiej w naszym społeczeństwie, gromadząc również wokół siebie osoby, którym ta kultura jest bliska. Jego wykłady na różnych uczelniach cieszyły się dużą popularnością i gromadziły licznych słuchaczy, którzy w ten sposób przyswajali sobie wiedzę o kulturze chrześcijańskiej naszego narodu w dawnych wiekach, a przez to otrzymali impuls do naśladowania wielkich świętych i wybitnych postaci w naszych dziejach. W ostatnich latach zajmował się również prezentacją tych postaci w środowiskach polonijnych za granicą.

Prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski jest także autorem wydanego w 2004 r. zbioru poezji łacińskiej. Do innych łacińskich tekstów poetyckich jego pióra zostały napisane liczne utwory przez współczesnych kompozytorów polskich. W 2015 r. ukazała się płyta zawierająca utwory muzyczne skomponowane do napisanych przez niego łacińskich tekstów, obok kompozycji napisanych do tekstów papieża św. Jana Pawła II.

Należał do elitarnego, zatwierdzonego przez papieża św. Jana Pawła II, Rycerstwa Jasnogórskiej Bogarodzicy. Jako jego Komandor zabiegał o szerzenie kultu Matki Bożej i rodzimych Świętych w środowisku akademickim i naukowym w Polsce. Dzięki Jego działalności idee rycerskie znajdują coraz większy rezonans wśród społeczności katolickiej w Polsce.

20 czerwca 2012 został przyjęty do konfraterni Zakonu św. Pawła I Pustelnika. Dyplom konfraterni w imieniu generała paulinów o. Izydora Matuszewskiego wręczył o. Dariusz Cichor, definitor generalny Zakonu Paulinów.

W 2006 r. odznaczony przez papieża Benedykta XVI Krzyżem Kawalerskim Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego, a w 2017 r. przez papieża Franciszka Krzyżem Komandorskim Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego

19 lutego 2022 r., w Dniu Nauki Polskiej, ogłoszono nazwiska laureatów Nagrody Ministra Edukacji i Nauki – wśród nich znalazł się prof. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski - za całokształt dorobku naukowego.

Po wielu staraniach wspartych autorytetem prymasa Polski, kard. Józefa Glempa, doprowadził do powstania w dniu 8 grudnia 1995 roku  pierwszego Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie. 25 marca 1996 przyjęty do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie w czasie inwestytury w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie i od tego dnia do października 2008 pierwszy zwierzchnik Zwierzchnictwa Zakonu w Polsce. Od 2018 roku posiadał tytuł Honorowego Zwierzchnika, a od 2022 roku posiadał rangę zakonną Kawalera Wielkiego Krzyża (EMCSSH).  

Od momentu zaistnienia Zwierzchnictwa i powierzenia mu tej funkcji zabiegał o promocję Zakonu na terenie kraju i dobre imię Zwierzchnictwa na forum międzynarodowym. W wywiadach prasowych, wystąpieniach telewizyjnych i radiowych przedstawiał cele i funkcje Zakonu we współczesnym świecie, nawiązując do jego historii i tradycji, ukazywał doniosłość jego roli i znaczenie działalności jego członków dla podtrzymania obecności Kościoła katolickiego i chrześcijan w Ziemi Świętej.

 

Oprac. Na podstawie: ks. Piotr Szczur, Prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski. Curriculum vitae, „Vox Patrum” 36 (2016) t. 65

 

krzyż jer czarny

Pogrzeb
śp. Konfratra Jerzego
rozpocznie się różańcem  o godz. 8.30, w czwartek, 29 lutego br. 
 w kościele św. Karola Boromeusza w Warszawie, ul. Powązkowska.
O godz. 9.00 odprawiona będzie Msza św. pogrzebowa,
a po niej złożenie ciala do grobowca rodzinnego.

ornament zalobny 2
Uczestniczymy w strojach zakonnych,
indywidualnie nie kupujemy kwiatów.

 

 ornament czarny

29 lutego 2024 r. pożegnaliśmy – zmarłego 22 lutego - śp. prof. dr. hab. Jerzego Wojtczaka-Szyszkowskiego EMCSSH – naszego konfratra, kawalera Wielkiego Krzyża, pierwszego zwierzchnika Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie
Mszy św. w kościele św. Karola Boromeusza w Warszawie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz – Wielki Przeor Zwierzchnictwa w Polsce, a homilię wygłosił ks. prałat Edward Nowakowski. Po mszy św. trumna z ciałem zmarłego została złożona do rodzinnego grobowca na Cmentarzu Powązkowskim.

POGRZEB JWS

Wieniec

śp. prof. Jerzy WOJTCZAK-SZYSZKOWSKI ECMSSH https://oessh.pl/images/Zrzut_ekranu_412.png EJSekretarz