Z wielkim smutkiem przyjęliśmy dzisiaj, w niedzielę 4 lutego, wiadomość o śmierci profesora Agostino Borromeo, Honorowego Zwierzchnika Generalnego Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie. Kardynał Filoni, Wielki Mistrz i Ambasador Visconti di Modrone, Gubernator Generalny, wraz z członkami Wielkiego Magisterium oraz wszystkimi Rycerzami i Damami Zakonu na świecie składają najszczersze kondolencje Jego żonie Beatrice i ich trójce dzieci. Pogrzeb hrabiego Boromeo odbędzie się w przyszły wtorek, 6 lutego, w kościele Santi Apostoli w Rzymie o godzinie 11.30. Mszy świętej będzie przewodniczył Kardynał Wielki Mistrz. Już wkrótce w artykule poświęconym wydawnictwom Zakonu złożymy hołd Rycerzowi Kollany Agostino Boromeo, a tymczasem zachowajmy w sercach żywą pamięć o Nim, prosząc Chrystusa, aby za wstawiennictwem Dziewicy Maryi przyjął go do Nieba .

***oo0oo***

6 lutego 2024 r. w Bazylice Świętych XII Apostołów w Rzymie odbyły się uroczystości pogrzebowe profesora Agostino Borromeo, Honorowego Zwierzchnika Generalnego Zakonu, pod przewodnictwem kardynała Fernando Filoniego, Wielkiego Mistrza Zakonu Świętego Grobu. 
Mszę koncelebrowali abp Tommaso Caputo, asesor Zakonu, oraz prałat William Shomali, wikariusz patriarchalny dla Jerozolimy i Palestyny, który przybył, aby reprezentować Łacińskiego Patriarchę Jerozolimy.
W celebrze uczestniczyli kardynał Edwin O'Brien, który był Wielkim Mistrzem Zakonu, gdy profesor Borromeo sprawował urząd Gubernatora Generalnego, Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego, Fra' John Dunlap i Wielki Szpitalnik, Fra' Alessandro de Franciscis.
Delegacja Rycerzy i Dam, na której czele stoi Generalny Gubernator Amb. Leonardo Visconti di Modrone oraz wielu przyjaciół przybyło z różnych krajów, aby być blisko rodziny zmarłego. Na zakończenie uroczystości ks. Davide Meli, kanclerz Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy, odczytał poruszające przesłanie kardynała Pierbattisty Pizzaballi, w którym składa hołd pracy wykonanej przez profesora Borromeo w służbie Kościoła w Ziemi Świętej.

Pogrzeb AB1
Pogrzeb AB2

 

Komunikat Wielkiego Magisterium https://oessh.pl/images/Borromeo2.png EJSekretarz