Kandydaci oraz Damy i Kawalerowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, uczestniczyli we Mszy świętej oraz obrzędzie Czuwania poprzedzającym Inwestyturę przyjęcia nowych członków OESSH.

Nabożeństwu i obrzędowi pokutnemu przewodniczył Komandor z Gwiazdą J. E. Biskup Piotr Skucha. Po złożeniu przez Kandydatów, wobec relikwii Krzyża Świętego, sygnowanej podpisem przysięgi, nastąpiło poświęcenie szat zakonnych i dystynktoriów przyszłych członków Zakonu.

W piątek 16 kwietnia w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu odbyło się gremialne spotkanie z J. E. Komandorem Karolem Bolesławem Szlenkierem Zwierzchnikiem Polskim OESSH oraz członkami Rady Zwierzchnictwa. W obecności zgromadzonych Bożogrobców nastąpiła prezentacja trzynastu Kandydatów. Następnie po modlitwie Regina Coeli, zaprezentowany został film o dziejach katedry w Sosnowcu, a Kawaler Czesław Ryszka wygłosił prelekcję na temat kościołów na terenie Zagłębia.

Koronką do Miłosierdzia Bożego rozpoczęły się przygotowania do głównej uroczystości. Orszak procesyjny z chorągwią Zwierzchnictwa udał się sprzed teatru do katedry, gdzie o godz. 16.00 rozpoczęła się Msza św z Inwestyturą OESSH, pod przewodnictwem J. Em. kard. Józefa Glempa Wielkiego Przeora Polskiego Zwierzchnictwa, Prymasa Seniora Polski. Współkoncelebrowali: J. E. Biskup Grzegorz Kaszak Ordynariusz Sosnowiecki oraz J. E. Biskup Piotr Skucha Komandor z Gwiazdą, Biskup Pomocniczy Sosnowiecki. Uroczystość zbiegła się w czasie z żałobą narodową, dlatego też wszyscy zebrani modlili się również w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Wyjątkowe okoliczności spowodowały konieczność zmiany programu tegorocznej Inwestytury. Mimo wcześniejszych planów i podjętych specjalnych przygotowań, Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie J. Em. John Patrick Foley oraz Kanclerz Wielkiego Magisterium J. E. Hans A. L. Brouwers niestety nie mogli przybyć do Polski.

Na zakończenie uroczystości Zwierzchnik ogłosił dekret Wielkiego Mistrza i dokonał promocji do rangi Komandora, które otrzymali: Kawaler Ks. Prałat Jerzy Gredka Prepozyt Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie oraz Kawaler Stanisław Franciszek Osmenda Ceremoniarz Świecki Zwierzchnictwa. Ponadto, po raz pierwszy w historii Zwierzchnictwa, odznaczył złotym Orderem „Gloria Locumtenetiae Polonicae Ordinis Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani”: J. Em. Józefa Kardynała Glempa Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa Polskiego, Prymasa Seniora Polski, a także J. E. Jerzego Wojtczaka-Szyszkowskiego Wielkiego Oficjała Zakonu, Zwierzchnika Seniora. Orderem srebrnym odznaczeni zostali: J. E. Ks. Biskup Grzegorz Kaszak, J. E. Ks. Biskup Piotr Skucha Komandor z Gwiazdą, Komandor Ks. Prałat Jerzy Gredka i Kawaler Czesław Sudewicz. Orderem brązowym odznaczeni zostali: Kawaler Ks. Jan Abrahamowicz Ceremoniarz Kościelny, Kawaler Ks. Krzysztof Bąk, Dama Małgorzata Chojnacka-Dzieszyńska, Dama Danuta Małgorzata Orzechowska Skarbnik Zwierzchnictwa oraz Kawaler Jacek Rutkowski.

Po uroczystości członkowie Zakonu oraz zaproszeni goście udali się na wspólną kolację w restauracji Hotelu Aria. Spotkanie było okazją do złożenia w imieniu Rady Zwierzchnictwa wyrazów wdzięczności organizatorom Inwestytury w Sosnowcu oraz do wręczenia szczególnie aktywnym Konfratrom pamiątkowych ryngrafów z herbem Zakonu.

Inwestytura 2010 https://oessh.pl/images/krzyz-jerozolimski.jpg.png Super User