Czuwanie to odbywa się corocznie w przeddzień Inwestytury, czyli uroczystego przyjęcia nowych członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Piątkowe spotkanie rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Komandora z Gwiazdą ks. Biskupa Piotra Skuchy z Sosnowca. Koncelebrowało kilkunastu kapłanów oraz kandydat do naszego Zakonu J.E. ks. Biskup Józef Kupny z Katowic.
W homilii Biskup Piotr Skucha zwrócił uwagę obecnych Dam i Rycerzy na naszą ukochaną Ziemię Świętą i jej problemy związane z utrzymaniem pokoju na tych terenach.

Bezpośrednio po Mszy św. rozpoczęło się nabożeństwo Czuwania pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby Ordynariusza Łowickiego. Jak podkreślił sam Celebrans w homilii, uroczystość Czuwania, a potem Inwestytury wpisuje się w kilkusetletnią tradycję Łowicza Prymasowskiego. Na ołtarzu spoczął przepiękny złoto-kryształowy relikwiarz Krzyża Świętego, który został ufundowany za rządów Prymasa Radziejowskiego. Biskup Dziuba przywdział na to nabożeństwo kapę nieszporną i mitrę ufundowaną przez Prymasa Stanisława Szembeka. Na początku liturgii nastąpił długi specjalny akt pokutny ogarniający modlitwą i zawierzeniem całość Kościoła Katolickiego.
Po homilii nastąpił obrzęd poświęcenia szat zakonnych dla nowych Dam i Rycerzy. Przedtem jednak każdy z 24 kandydatów złożył na piśmie uroczystą przysięgę oraz wyznanie wiary pieczętując to swoim podpisem oraz składając na ołtarzu tuż przy relikwiach Krzyża Świętego. Uroczystościom towarzyszyła schola klerycka Seminarium Duchownego w Łowiczu wykonując piękne, dawne liturgiczne śpiewy łacińskie.
Na koniec Biskup Łowicki udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa relikwiami Krzyża Świętego. Orszak z relikwiami odszedł w stronę zakrystii, zaś Damy i Rycerze za sztandarem naszego Zwierzchnictwa udali się na zewnątrz świątyni.
W kaplicy św. Karola Boromeusza, w dawnym seminarium Prymasowskim, a obecnie Muzeum w Łowiczu odbył się koncert Warszawskiego Międzyuczelnianego Chóru św. Anny, który wykonał szereg pieśni religijnych.


W sobotę 25 kwietnia 2009 o godz. 10,45 wyruszyła uroczysta procesja z przed Muzeum diecezjalnego do Katedry Łowickiej na obrzęd Inwestytury. W uroczystości wzięło udział ponad 150 Dam i Rycerzy Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Przybyli też Goście - Damy i Rycerze z Niemiec.
Na końcu orszaku procesyjnego szli: obecny Zwierzchnik Bożogrobców w Polsce Komandor Karol Szlenkier, a także jego poprzednik Komandor z Gwiazdą prof. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, za nimi Księża Biskupi Józef Zawitkowski, Alojzy Orszulik i obecny Biskup Łowicki Andrzej Franciszek Dziuba. Orszak zamykał Jego Eminencja Prymas Polski Józef Kardynał Glemp wraz z asystą.
Dostojny celebrans na uroczystość Inwestytury również przywdział historyczne szaty liturgiczne Prymasów Polski. W homilii Jego Eminencja nawiązał do Ziemi Świętej i całej sfery biblijnej związanej m.in. z odkryciami w Qumran. Zwracając się do Dam i Rycerzy Prymas parafrazując słowa „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelie wszelkiemu stworzeniu” zachęcił Bożogrobców do dawania świadectwa.

Po homilii nastąpił obrzęd inwestytury czyli uroczystego przyjęcia do Zakonu. Najpierw przed Prymasem Polski – Wielkim Przeorem Zwierzchnictwa Polskiego naszego Zakonu stanęli trzej duchowni z Biskupem Józefem Kupnym na czele. Prymas nakładając im śnieżnobiałe mantolety (pelerynki) oraz dystynkcje (krzyż Jerozolimski na czarnej jedwabnej wstędze) odmówił specjalną modlitwę.
Kolej przyszła na Kawalerów – każdy z nich dotykając ostróg rycerskich przyrzekał wierność Kościołowi i Zakonowi. Następnie Prymas kładł miecz na ramieniu kandydata, zaś ceremoniarz wiązał na szyi Rycerza dystynktorium ( złoty krzyż Jerozolimski na czarnej jedwabnej wstędze). Nowopasowani kawalerowie-rycerze przystępowali potem do Zwierzchnika Zakonu w Polsce Komandora Karola Szlenkiera, który nakładał na ich ramiona białe płaszcze zakonne z czerwonym krzyżem jerozolimskim na lewym ramieniu.
Jako trzecia grupa, podeszły do Prymasa Polski kandydatki na Damy Zakonu. Po krótkim liturgicznym dialogu przyklękały przed dostojnym Celebransem, który nakładał im na szyje dystynkcje Dam Zakonu. Podchodziły potem do Zwierzchnika, który nakładał na ich ramiona czarne płaszcze zakonne z wyhaftowanym czerwonym krzyżem Jerozolimskim na lewym ramieniu oraz czarne welony na głowę, zgodnie z protokołem dyplomatycznym Watykanu. Z księdzem Prymasem koncelebrowali Mszę św. Księża Biskupi oraz kilkudziesięciu kapłanów Rycerzy Bożego Grobu oraz kapłanów gości nowoprzyjętych. Jak zwykle w takich uroczystościach wzięła również udział Prześwietna Kapituła Łowicka z Proboszczem katedry na czele.
Uroczystościom towarzyszył łaciński chóralny śpiew scholi kleryckiej. Wyboru śpiewów dokonał wybitny znawca muzyki nasz konfrater prof. Sławomir Ciołek Czarnecki kawaler naszego Zakonu. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem w siedzibie OSP w Łowiczu przy ul. św. Floriana. Podczas obiadu łowiccy strażacy odznaczyli Prymasa Polski, łowickich Biskupów oraz Komandora Karola Szlenkiera pamiątkowymi złotymi odznakami z okazji 130-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu.

Inwestytura 2009 https://oessh.pl/images/krzyz-jerozolimski.jpg.png Super User