„DEUS LO VULT”

 Uroczyste obchody
925-rocznicy wyzwolenia Jerozolimy

przez krzyżowców
i 875-rocznicy poświęcenia bazyliki

Grobu Bożego w Jerozolimie

 (Kraków – Miechów, 14-15 lipca 2024 r.)

 

PROGRAM

Organizatorzy:

Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie
Parafia Rzymskokatolicka Grobu Bożego w Miechowie
Zwierzchnictwo w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie
 

Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie celebruje co roku, 15 lipca (ipsa die), obchody tzw. Odpustu Jerozolimskiego, z okazji przypadających dokładnie w tym dniu: sollemnitas anniversarii dedicationis ecclesiae propriae – rocznicy poświęcenia kościoła parafialnego w Miechowie (1802 r.), rocznicy wyzwolenia Jerozolimy przez krzyżowców na czele z Obrońcą Grobu Bożego Gotfrydem z Bouillon (1099 r.) i rocznicy poświęcenia bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie – bazyliki „Anastásis” (1149 r.), w której od 1323 r. i nadal pełnią służbę członkowie Zakonu Braci Mniejszych.

Na prośbę Kustosza Ziemi Świętej, od 2021 r., Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie przywrócił we franciszkańskim klasztorze św. Kazimierza obchody rocznicy wyzwolenia Jerozolimy i rocznicy poświęcenia bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie, które dawniej celebrował uroczyście przy swojej siedzibie 15 lipca, m.in. poprzez budowanie Grobu Pańskiego i nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Uroczystość rocznicy poświęcenia bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie obchodzona jest w ten sam dzień, co uroczystość poświęcenia kościoła parafialnego w Miechowie, podniesionego do godności bazyliki (w 1996 r.) i posiadającego status kolegiaty (od 1997 r). Jak żywa jest tradycja rocznicy dedykacji obu świątyń Grobu Bożego – jerozolimskiej i miechowskiej, świadczy chociażby przekaz o. Aureliusza Borkowskiego OFM, franciszkanina działającego w Ziemi Świętej, który w 1949 r. tak pisał: „Dnia 15 lipca mija 800 lat od poświęcenia bazyliki Grobu świętego w Jerozolimie. (…) Ta osiemsetna rocznica winna wstrząsnąć duchem naszym i myśli nasze skierować do Grobu świętego, tak kiedyś w Polsce czczonego, dzięki bożogrobcom z Miechowa i dzięki propagandzie zakonów franciszkańskich” (zob. A. Borkowski, „O Grobie Bożym 1149-1949”, w: „Ruch Biblijny i Liturgiczny” T. 2 nr 3 (1949), s. 168).

Kanonicy Grobu Bożego, z uwagi na ścisłą, realną więź tego zakonu z Jerozolimą odprawiali uroczyste obrzędy w dniu 15 lipca, także po upadku państw krzyżowców w Ziemi Świętej, a opis tych obrzędów zachował się do naszych czasów dzięki księdze liturgicznej pochodzącej z klasztoru bożogrobców w Nysie. W Krakowie w uroczystość 15 lipca procesja wiodła z katedry wawelskiej do kościoła bożogrobców pw. św. Jadwigi na Stradomiu, podobnie w Gnieźnie procesja kierowała się z katedry do miejscowego kościoła bożogrobców pw. św. Jana Chrzciciela. Rocznica wyzwolenia Jerozolimy podczas I krucjaty i rocznica poświęcenia bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie aż do kasaty Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego (1819 r.) była uroczyście obchodzona przez ten zakon.

Jak co roku, od 2017 r., w ramach tego odpustu organizowane jest w Miechowie okolicznościowe sympozjum popularnonaukowe, pod tradycyjnym tytułem: „Z Jerozolimy do Miechowa, z Miechowa do Jerozolimy…”, w którym prezentowane są okolicznościowe referaty lub prelekcje poświęcone: Ziemi Świętej, wyzwoleniu Jerozolimy przez krzyżowców oraz Zakonowi Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

Z okazji przypadających w 2024 r. jubileuszy: 925-rocznicy wyzwolenia Jerozolimy przez krzyżowców i 875-rocznicy poświęcenia bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie, Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie i Parafia Rzymskokatolicka Grobu Bożego
w Miechowie postanowili wspólnie zorganizować uroczyste obchody tych obu rocznic.

Niedziela, 14 lipca 2024 r.

Obchody w Komisariacie Ziemi Świętej w Krakowie

Sanktuarium św. Kazimierza Królewicza w Krakowie (ul. Reformacka 4)
i klasztor Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Matki Bożej Anielskiej

godz. 14.00 – wykład okolicznościowy: „Poświęcenie bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie, 15 lipca 1149 r.” – dr Bartłomiej Dźwigała (Katedra Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), który odbędzie się w „Sali Tercjarskiej” przy wejściu do kruchty kościoła (po prawej stronie). Znajduje się tam wystawa szopek z całego świata z okazji 800. rocznicy Żłóbka
św. Franciszka w Gerccio (1223-2023). W kolekcji są także przedstawienia sceny Narodzenia Jezusa wykonane przez artystów z Betlejem. Przy okazji naszego spotkania w siedzibie Komisariatu Ziemi Świętej i zwiedzenia wystawy będzie można wesprzeć nasz najnowszy projekt, jakim jest budowa „Polskiej Kaplicy” ku czci św. Józefa – Opiekuna Świętej Rodziny i Patrona Kościoła, który powstaje w ramach projektu modernizacji i rozbudowy sanktuarium w Bait Sahour, czyli na Polu Pasterzy niedaleko Betlejem, przy udziale różnych krajów.

godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

godz. 15.20 – nabożeństwo Jerozolimska Droga Krzyżowa (w przyklasztornym Ogrójcu, gdzie znajdują się stacje Via Crucis (naprzeciw kościoła i klasztoru).

godz. 16.15 – uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Ministra Prowincjalnego
o. Krzysztofa Bobaka OFM.

godz. 17.30 – wspólna agapa (w refektarzu klasztornym).

Poniedziałek, 15 lipca 2024 r.

Odpust Jerozolimski w Parafii pw. Grobu Bożego w Miechowie

rocznica poświęcenia kościoła parafialnego w Miechowie (1802 r.)

rocznica wyzwolenia Jerozolimy przez krzyżowców (1099 r.)

rocznica poświęcenia bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie (1149 r.)

godz. 10.00-12.00 – „Z Jerozolimy do Miechowa, z Miechowa do Jerozolimy…” (interdyscyplinarne sympozjum popularnonaukowe):
otwarcie sympozjum i powitanie uczestników – ks. kan. Franciszek Siarek, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Grobu Bożego w Miechowie
„Skarby Grobu Bożego – arcydzieła w Muzeum Terra Sancta w Jerozolimie” – dr hab. Przemysław Mrozowski, prof. UKSW w Warszawie (Komitet Naukowy Działu Historycznego Muzeum Terra Sancta w Jerozolimie)
„Jerozolima Zdobyta! Dramat roku 1099 w kilku odsłonach” - dr Tomasz Pełech (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej)
„Czy bożogrobcy miechowscy założyli Wodzisław Śląski? – prezentacja niezwykłego odkrycia z historii lokacji górnośląskiego miasta” – Piotr Hojka (Dział Historii Muzeum w Wodzisławiu Śląskim)
Dyskusja

godz. 12.30 – nabożeństwo „Godzinki o Bożym Grobie” (w bazylice miechowskiej)

godz. 13.00 – uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Proboszcza Prałata Mariana Kopko ESSH Kustosza Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w Krzeszowie.

godz. 14.30 – wspólny obiad (w dawnym refektarzu klasztornym kanoników bożogrobców).

Prosimy o potwierdzenie obecności w Miechowie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Na uroczystości w Komisariacie Ziemi Świętej w Krakowie prosimy o potwierdzenie obecności na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W trakcie uroczystości będzie zbierana ofiara na rzecz Ziemi Świętej.

         o. Nikodem M. Gdyk OFM                                             ks. kan. Franciszek Siarek

         Komisarz Ziemi Świętej                                                 Proboszcz Parafii pw. Grobu Bożego

         w Polsce                                                                        w Miechowie

Kraków - Miechów, 31 maja 2024 r, w Święto Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny

PODPISANY DOKUMENT w FORMIE PDF 

 

ZAPROSZENIE DO MIECHOWA - PROGRAM https://oessh.pl/images/2024/lipiec/Jerozolima_ospist_OESSH.jpg EJSekretarz