W III Niedzielę Wielkanocną w sanktuariach Grobu Bożego mających swoje miejsce na terenie Polski – Miechów i Przeworsk, jest obchodzone święto Grobu Bożego, które ma rangę uroczystości liturgicznej. Oficjalnie uroczystość została zatwierdzona przez Papieża Sykstusa V w 1586 roku. W 1744 roku papież Benedykt XIV nakazał obchodzić uroczystość Grobu Świętego we wszystkich kościołach przedrozbiorowej Polski, łącznie z Litwą. Uroczystość ta obowiązywała w latach 1744 do 1903 we wszystkich diecezjach polskich jak również w niektórych diecezjach włoskich i francuskich oraz w zakonach: karmelitańskim, dominikańskim, pasjonistów i redemptorystów. Obecnie uroczystość jest obchodzona we wspólnotach parafialnych gdzie kościoły są pod wezwaniem Grobu Bożego (w Calatyud – Hiszpania, w Mediolanie, Bolonii, Palermo – Włochy).

III Niedziela Wielkanocna tzw. Niedziela Pustego Grobu niesie ważne przesłanie mówiące o prawdzie Chrystusowego zmartwychwstania o czym przypomniał podczas homilii w czasie uroczystej Mszy św. (sumie odpustowej) ks. prał. dr. hab. Józef Kloch, prof. UKSW w Warszawie.

W ramach obchodów została odsłonięta reprodukcja obrazu z 1847 roku pt.: „Zdobycie Jerozolimy przez krzyżowców, 15 lipca 1099 roku” autorstwa Emile’a Signola oraz został wygłoszony okolicznościowy referat  pt.: „U genezy chrześcijańskiego rycerstwa” przez prof. dr hab. Mirosław Lenart z Uniwersytetu Opolskiego.

Podczas odpustu swój Srebrny Jubileusz Inwestytury OESSH obchodziło dziewięciu Kawalerów i jedna Dama.

Niedziela Pustego Grobu w Miechowie https://oessh.pl/images/2024/kwiecien/NiedzielaBustegoGrobu/OESSH_Miechow_2024_2404153480.jpg Super User