REFLEKSJE Z ZIEMI ŚWIĘTEJ NA TLE AKTUALNEJ SYTUACJI POLTYCZNEJ 

W przeciwieństwie do ubiegłorocznych letnich refleksji, w tym roku ze względu na różne zobowiązania przychodzą one nieco później niż zwykle i bardzo się cieszę, że się spóźniłem, bo mogę uwzględnić naszą radość i uczucia wielkiej dumy z ogłoszenia mianowania naszego skromnego patriarchy kardynałem. Miałem zaszczyt dołączyć do niego podczas jego pierwszej wizyty po jego nominacji do miasta i obozu dla uchodźców, Dżenin, w północnej części Zachodniego Brzegu, aby ocenić szkody poniesione przez kompleks parafialny LPJ w centrum miasta w wyniku niedawnego wtargnięcia armii izraelskiej, a także solidaryzować się z naszymi braćmi i siostrami.

Na uwagę zasługują gratulacje, które J.Em. otrzymał podczas wizyty, czy to od przywódców obywatelskich, takich jak gubernator i burmistrz, czy od dyrektorów instytucji podczas wizyty solidarnościowej w szpitalu w Dżeninie, czy też od przywódców oddolnych i społecznych oraz zwykłych obywateli i uchodźców na zniszczonych ulicach i zaułkach obozu dla uchodźców. Odkładając na bok poważne szkody spowodowane zniszczoną infrastrukturą wodną i elektryczną, moim wnioskiem z tej wizyty jest szacunek, jaki Kościół i jego przywódcy mają w naszych lokalnych społeczeństwach. Przesłaniem Jego Eminencji była solidarność współczująca i modlitwa o pokój i sprawiedliwość. Prawdziwa praca i wartość Kościoła nie mogły być bardziej widoczne niż na ulicach Dżeninu, które stały się symbolem oporu dla narodu palestyńskiego. Wizyta była naprawdę inspirująca, która z pewnością pozwoli nam iść naprzód, nieść ciężki krzyż i być źródłem pocieszenia, zachęty i wiary dla tak wielu.

Poza Dżeninem nie można ignorować obecnego najbardziej prawicowego rządu w Izraelu i jego działań w terenie. Na froncie palestyńskim, jest więcej konfiskat ziemi i budowy osiedli, więcej brutalnych ataków osadników na niewinnych obywateli na Zachodnim Brzegu, zachęcanych przez ministrów rządowych, którzy wzywają do wymazania palestyńskich wiosek. Są najazdy wojskowe, aresztowania i zabójstwa. Rozwiązanie dwupaństwowe w oczach tych polityków jest oficjalnie martwe wraz z ich wezwaniami do upadku Autonomii Palestyńskiej. Na froncie izraelskim społeczeństwo izraelskie jest podzielone pośrodku, a konflikt wewnętrzny dotyczy głównie zachowania struktur prawnych zapewniających demokratyczny rząd, a nie dążenia do dyktatury. Nigdy wcześniej nie było tak szerokich rozłamów i konfliktów między izraelskimi społecznościami żydowskimi, charakteryzujących się ciągłymi demonstracjami i regularnymi zakłóceniami codziennego życia setek tysięcy. Krótko mówiąc, kompletny bałagan stworzony przez rząd, który ma dopiero około sześciu miesięcy, bez żadnej nadziei na poprawę lub zmianę kursu w najbliższym czasie. Naprawdę rozpaczliwe czasy!

Jeśli chodzi o inne nasze działania, to rok szkolny w naszych 44 szkołach zakończył się punktualnie w czerwcu wielkimi osiągnięciami akademickimi opartymi na wynikach zarządzanych przez rząd ujednoliconych egzaminów. W szkołach wdrożono wiele projektów, aby doświadczenia uczniów były bardziej pozytywne, ale potrzeby nadal są ogromne. Administratorzy szkół mają wielkie plany rozwoju, ekspansji i racjonalizacji tam, gdzie to możliwe. Jeśli chodzi o działalność duszpasterską, przy zwiększonym finansowaniu w tym roku, odbywa się o wiele więcej działań, w tym zajęcia dla młodzieży, obozy letnie i szkółki niedzielne, do których uczęszczają tysiące osób. Wspaniale jest widzieć rekordową liczbę osób uczestniczących w tych działaniach mających na celu wzmocnienie wiary.

Jeśli chodzi o wsparcie humanitarne, z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że fundusze przeznaczone przez Zakon na ten rok zostały wyczerpane w obszarach pomocy społecznej, czesnego, nagłych wypadków medycznych i leków. Niestety, na razie rozpatrywane są tylko przypadki zagrażające życiu, dopóki nie będziemy w stanie pozyskać dodatkowych funduszy. Dzieje się to w najgorszym możliwym momencie, ponieważ potrzeby są ogromne i ciągle rosną, a nie ma potrzebnych zasobów. Dzisiaj jest to najbardziej bolesny wymiar w życiu administratora, który musi powiedzieć "nie" udokumentowanym przypadkom humanitarnym, biorąc pod uwagę ograniczenia, podczas gdy twoje serce mówi "tak" dla wsparcia i czuje się winne z powodu każdego wniosku, który musi zostać odrzucony lub wstrzymany. Proszę, módlcie się za tych, którzy cierpią i na razie odmawia się im wsparcia!

Dwa dodatkowe obszary szczególnego zainteresowania, które warto podkreślić. Pierwszym z nich jest mianowanie ks. Matthew Continho nowym wikariuszem ds. migrantów i osób ubiegających się o azyl, który jako wikariat nadal oferuje wsparcie najbardziej marginalizowanym w Izraelu. Życzymy o. Mateuszowi wszystkiego najlepszego w tej odpowiedzialnej roli i zobowiązujemy się do naszego dalszego wsparcia. Drugim obszarem jest odnowione zobowiązanie wobec wikariatu Cypru. Podczas niedawnej wizyty podkreślono nie tylko potrzeby naszych parafii, ale także biorąc pod uwagę fakt, że w niektórych miejscach nie ma kościołów ani obiektów parafialnych, ale co ważniejsze, odpowiedzialność, jaką mamy za zapewnienie posługi duszpasterskiej dziesiątkom tysięcy osób po tureckiej stronie granicy, które nie są objęte opieką z powodu różnych ograniczeń politycznych.Bardzo niepokojący był widok kościołów przekształcanych w meczety lub bary rozrywkowe w Famaguście, podczas gdy nasi wierni nie mają gdzie się udać, aby praktykować swoją wiarę i prowadzić działalność duszpasterską. Przed Cyprem wiele pracy i będziemy nadal kolejno zajmować się tymi kwestiami!

Wychodząc z długiego i żmudnego procesu restrukturyzacji administracyjnej i finansowej, z dumą ogłaszamy uruchomienie pięcioletniego planu strategicznego dla LPJ, który będzie inkluzywny i kompleksowy i który ostatecznie wyjaśni nasze przyszłe plany. Nadszedł czas, aby spojrzeć wstecz, ocenić i zaplanować przyszłość. Proces planowania strategicznego będzie wymagał czasu, a czasami będzie trudny, ale będzie to naprawdę konieczne zadanie, abyśmy upewnili się, że jesteśmy dostosowani do potrzeb naszych wiernych i opracowujemy takie plany, aby jak najlepiej zaspokoić ich potrzeby.

Proszę przyjąć moje najlepsze życzenia spokojnego lata.
Módlcie się nadal za waszych braci i siostry w Ziemi Świętej, z nadzieją, że sprawiedliwość i pokój wkrótce zwyciężą pomimo negatywnych perspektyw.

Sami El-Yousef 
Dyrektor Generalny
14 lipca 2023 r.

[podkreślenia w tekście EJ]

 

W dniu 21 lipca br. Gubernator Generalny w imieniu Wielkiego Magisterium wystosował MEMORANDUM  do wszystkich Zwierzchnictw i Delegatur Magistralnych OESSH, które mogły poczuć zaniepokojenie z powodu przedstawionej sytuacji finansowej  Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy. Oto obszerne fragmenty tegoż memorandum:

To oświadczenie jest wynikiem nieporozumienia zaprezentowanego przez Dyrektora Generalnego Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy,dotyczącego procedur: oferty, które pochodzą od Zwierzchnictw i które z kolei są przekazywane Patriarchatowi, nie mogą być uważane za nieobjęte Memorandum of Understanding (MOU) podpisywanym każdego roku między Zakonem, Patriarchatem i Komisją ds. Ziemi Świętej.

Składki Zakonu Grobu Świętego na rzecz Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy opierają się na dobrowolnych datkach członków, a także ich ofiarach za przyjęcie i awanse, opłatach rocznych. Każdej jesieni Wielkie Magisterium uzgadnia z Patriarchatem Łacińskim Jerozolimy i Komisją Ziemi Świętej wysokość datków, które należy przesłać na potrzeby Ziemi Świętej. Kwota ta opiera się na szacunkowych wkładach, które mogą wpłynąć od zwierzchnictw. Umowa została podpisana w protokole ustaleń (MOU), który określa sześć następujących głównych kategorii i kwot na rok 2023: Wydatki Administracyjne Patriarchatu Łacińskiego, Szkoły, Seminarium, Pomoc humanitarna, Działalność Duszpasterska, Projekty.

Na pierwsze trzy pozycje (wydatki administracyjne, szkoły i seminarium) Wielkie Magisterium jest zobowiązane do wysyłania Patriarchatowi Łacińskiemu miesięcznie uszgodnionej kwoty. Jeśli nie otrzymało wystarczających środków, Wielkie Magisterium jest zmuszone zapewnić je ze swoich ustawowych rezerw. W przypadku pomocy humanitarnej i działalności duszpasterskiej Wielkie Magisterium zobowiązało się do pokrycia ze swoich rezerw wszelkich różnic między budżetem uzgodnionym w protokole ustaleń a tym, co otrzymano od Zwierzchnictwa.

Zwierzchnictwa przesyłają swoje datki przelewami bankowymi do Wielkiego Magisterium, które je rejestruje i przekazuje Patriarchatowi Łacińskiemu wraz z listem Gubernatora Generalnego do Patriarchy, określającym ich pochodzenie i przeznaczenie. Gubernator Generalny podpisuje cotygodniowe przekazy i odnotowuje ogólną sytuację finansową dochodów i wydatków Zakonu.

EJ

Refleksje z Ziemi Świętej: myśli w środku lata https://oessh.pl/images/Zrzut_ekranu_352.png EJSekretarz