17 stycznia 2022 r.

w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego
papież Franciszek przyjął na specjalnej audiencji
Kustosza Ziemi Świętej o. Franciszka Pattona OFM
i 44 pracowników
Chrześcijańskiego Centrum Medialnego w Jerozolimie
oraz franciszkańskiego wydawnictwa
Kustodii Ziemi Świętej,
z okazji 100-lecia wydawanego przez nich
w języku włoskim dwumiesięcznika „Ziemia Święta” („Terrasanta”).

 

 

Audiencja Kustosza Ziemi Świętej u papieża https://oessh.pl/images/rok_2022/2022_kustodia/audience_custode_Franciszek_papiez.jpeg EJSekretarz