Rycerskie święto na Kalwarii w Praszce

 Świętowanie ku czci Matki Bożej Królowej Palestyny, patronki Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie z odpustem papieskim in perpetuo na „wieczystą moc”.

Zgodnie z decyzja Stolicy Apostolskiej i Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, święto patronalne obchodzili jerozolimscy rycerze już po raz szósty z końcem października, tak jak w Ziemi Świętej, również na Kalwarii w Praszce. Przewodniczył mu ks. prał. dr Jerzy Bielecki ESSH , rektor Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, z udziałem ks. kan. Witolda Hyli ESSH z Wrocławia i ks. prał. dr. Stanisława Gasińskiego CSSH, który jest komandorem Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie i kustoszem Kalwarii w Praszce, a także przedstawicieli Zakonu z Częstochowy, Krakowa, Wrocławia i Górnego Śląska. W powitaniu uczestników uroczystości ks. Gasiński, zapraszając do modlitwy w intencji żyjących i zmarłych członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie – Zwierzchnictwa w Polsce, zaznaczył, że w łączności z obchodami święta Matki Bożej Królowej Palestyny w Ziemi Świętej „należy wielbić Boga,a jednocześnie prosić Królową Palestyny o napełnienie Duchem Świętym, by na Jej wzór służyć Chrystusowi Zmartwychwstałemu w naszych siostrach i braciach”. Prosił też o modlitwę o pokój w Ziemi Świętej, na Ukrainie i na całym świecie. Modlitwy zanoszono za pośrednictwem bł. Bartolo Longo, którego relikwie znajdują się w kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny na Kalwarii w Praszce. W homilii ks. Bielecki powiedział m.in.: – "Maryja pokorna i cicha służebnica Pańska został królową wszechświata. Godność Jej Boskiego macierzyństwa wynosi Ją ponad wszystkie stworzenia, czyni królową aniołów i wszystkich świętych, królową nieba i ziemi i królową Polski. A tu na Kalwarii w Praszce nazywamy Ją Kalwaryjską Matką Zawierzenia. To nie wszystko, bo tutaj wspominamy ją też jako Królową Palestyny. Bo właśnie tutaj na Kalwarii w Praszce pośród wielu znaków dotyczących tajemnicy odkupienia znajduje się jedyna pod tym wezwaniem w Polsce i Europie kaplica o obraz Matki Bożej Królowej Palestyny. Dla nas jest to znak, abyśmy stale zawierzając Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia myśleli o tej ziemi, gdzie dokonało się dzieło naszego odkupienia. Tam, gdzie Jezus poniósł zbawczą śmierć za nasze grzechy, tam gdzie dokonało się dzieło zmartwychwstania. Dlatego dzisiaj oddając cześć Królowej Palestyny, kierujemy nasze myśli ku miejscom szczególnym dla chrześcijan. Palestyna to jedno z najważniejszych miejsc na świecie dla chrześcijaństwa z jerozolimską bazyliką Grobu Pańskiego, bazyliką zmartwychwstania. Wychwalamy dziś Boga za dzieło naszego odkupienia, wychwalamy za to że stracił władców z tronu a wywyższył pokornych. Dziękujemy za tajemnice wywyższenia Matki Najświętszej, która pokornie wypełniła wszystkie zadania, które Bóg dla nie zaplanował. Musimy sobie dzisiaj uświadomić, że bez ducha pokory niemożliwe jest wypełnienie wzniosłego i świętego posłannictwa, jakim jest głoszenie Ewangelii i niesienie ludziom pomocy. Dzisiaj ta misja przybiera szczególną postać – oprócz Kalwarii w Praszce, która jest przybliżeniem nam Palestyny, powinniśmy także troszczyć się o najważniejsze miejsca chrześcijaństwa i nieść pomoc chrześcijanom Ziemi Świętej, których liczba systematycznie się tam zmniejsza. Niech uroczystość Królowej Palestyny przeniesie nas myślą i sercem tam, gdzie nie ma pokoju. Maryjo, Królowo Palestyny módl się za nami, którzy dzisiaj z pokorą do ciebie się uciekamy tu na Kalwarii w Praszce. Amen”. Po Eucharystii odbyła się procesja Eucharystyczna ze stacją w kaplicy z relikwiami bł. Bartolo Longo, gdzie przedstawiciele Zakonu Rycerskiego odmówili: Modlitwę do Matki Bożej Królowej Palestyny, Modlitwę Rycerza oraz Modlitwę za prześladowanych chrześcijan.

***

Z końcem października główne uroczystości Matki Bożej Królowej Palestyny odbywają się w palestyńskiej miejscowości Deir Rafat, gdzie znajduje się sanktuarium Królowej Palestyny. Św. Jan Paweł II 21 stycznia 1994 r. ustanowił Matkę Boża Królową Palestyny również patronką dla Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Kaplica pod tym wezwaniem na Kalwarii w Praszce jest jedyną taką w Polsce i Europie. Została poświęcona w 2018 r. przez kard. Stanisława Dziwisza.  

                                                                                                                                                Tadeusz Bysina

Jest to artykuł z tygodnika katolickiego "Niedziela"

 

Święto NMP Królowej Palestyny https://oessh.pl/ EJSekretarz