Wczoraj, 26 lutego br. na parkingu przy Domu Pielgrzyma znaleziono dystynktorium. Kontakt do znalazcy poprzez sekretariat.

Znalezione dystynktorium

Znalezione dystynktorium https://oessh.pl/ EJSekretarz