bł. Bartolo Longo

Boże, Ojcze miłosierdzia, wielbimy Cię za to,

że dałeś historii ludzkości bł. Bartola Longa,

żarliwego Apostoła Różańca

i świetlany przykład świeckiego

głęboko zaangażowanego

w ewangeliczne świadczenie wiary i miłości.

Dziękujemy Ci, Boże, za jego niezwykłą duchową podróż,

jego prorocze intuicje,

niestrudzone wysiłki na rzecz najbiedniejszych i odrzuconych,

za pobożność, z jaką służył Twojemu Kościołowi

i zbudował nowe miasto miłości w Pompejach.

Prosimy Cię, spraw, by bł. Bartolo Longo

został wkrótce zaliczony

do grona Świętych Kościoła powszechnego, 

tak, by każdy mógł naśladować go jako wzór życia

i otrzymywać łaski za jego wstawiennictwem.

Modlitwa o kanonizację bł. Bartola Longo https://oessh.pl/ EJSekretarz